Iz našeg ugla

vladana-perlic

Vladana Perlić
Studijski program francuskog jezika i književnosti

„Studij francuskog jezika i književnosti mi je, prije svega, omogućio da naučim francuski jezik, a francuski jezik mi je neizmjerno obogatio život, kako na privatnom tako i na profesionalnom planu. Zahvaljujući Erazmus stipendiji dobila sam priliku da šest mjeseci boravim u Francuskoj, što je zauvijek promijenilo moj odnos prema svijetu. Tokom boravka u Francuskoj, posjetila sam 25 različitih gradova (u Francuskoj i susjednim zemljama), iskusila prednosti i mane francuskog obrazovnog sistema, sklapala najneobičnija prijateljstva sa ljudima koji su dolazili iz svih krajeva svijeta, prvi put živjela sama, odrastala…“

bojana

Bojana Vučen
Studijski program srpskog jezika i književnosti

„Studijski program srpskog jezika i književnosti pomogao mi je da kroz studije jezika i književnosti bolje spoznam svoj identitet. Razvio mi je svijest o važnosti očuvanja srpskog jezika, i to kroz neprekidno usvajanje znanja iz istorije jezika, gramatike i pravopisa. S druge strane, kao ljubitelju književnosti, ove studije su mi ponudile nove uvide u bogatu istoriju srpske književnosti i omogućile da kvalitetnije uživam u čitanju i tumačenju velikih djela srpske i svjetske književnosti. Tokom četiri godine studiranja, studenti imaju priliku da kroz naučne skupove, različita predavanja i događaje vide i čuju ugledne proučavaoce iz oblasti srbistike, ali i značajne književnike i kulturne radnike, te da ispolje svoj talenat za govorenje poezije, glumu i pisanje.“

anja-sevo

Anja Ševo
Studijski program engleskog jezika i književnosti

„Po završetku srednje škole trebalo je da odaberem put kojim ću korčati naredne četiri godine i, iz velike ljubavi prema književnosti i engleskom jeziku, odabrala sam onaj kojim se rjeđe išlo. Nije mi bio potreban ni pasoš ni viza, putovala sam slobodno i uvijek nailazila na osmijehe i pomoć. Nisam ni slutila da ću tu pronaći toliko znanja, topline i vedrog duha te da ću upoznati takve poetske duše. Trudila sam se da upijam njihove suvisle riječi, jer sam znala da će mi to znanje kasnije mnogo pomoći. I zaista jeste pomoglo, i još uvijek pomaže.“

mirjana-miljanovic

Mirjana Miljanović
Studijski program njemačkog jezika i književnostii

„Na Studijskom programu njemačkog jezika i književnosti od prve godine smo bili podijeljeni u manje grupe, pa smo se vrlo brzo međusobno zbližili, a atmosfera na časovima predavanja i vježbi bila je prijatna i podsticajna za učenje. Na četvrtoj godini bila nam je omogućena praksa na Filološkom fakultetu, gdje smo vodili kurs njemačkog jezika u trajanju od tri mjeseca, što je za sve buduće predavače veoma korisno. Na ovom studijskom programu, pored stečenog znanja, najviše cijenim to što sam naučila da treba neprestano da učim i radim na sebi, da odgovorno obavljam svoj posao i uvijek dajem najbolje od sebe.“

nemanja2

Nemanja Ostović
Studijski program italijanskog jezika i književnosti

„Velika prednost studiranja na Studijskom programu italijanskog jezika i književnosti, pored nastavnog kadra koji u većini čine profesori iz Italije, jeste i mogućnost da jedan ili dva semestra provedete na nekom od univerziteta u Italiji, i to zahvaljujući stipendijama Vlade Republike Italije ili putem razmjene u okviru Erasmus+ programa. Studijski boravci u Italiji pomogli su mi da usavršim italijanski jezik, ali i da i upoznam ljude i kulture iz cijelog svijeta. Takođe, nakon sticanja diplome pruža se mogućnost zaposlenja u različitim sektorima.“

sandra

Sandra Batez
Studijski program srpskog jezika i književnosti

„Iako sam prije četiri godine i ja bila među onima koji ne znaju šta da upišu, odnosno ne znaju da li da prate svoje želje, sada mogu reći da je moja odluka zaista bila ispravna. Moj izbor bio je Studijski program srpskog jezika i književnosti ili, bolje rečeno, moja velika ljubav. Tokom četiri godine studiranja spoznala sam jednu veoma važnu istinu ̶ da srećan i uspješan možeš biti samo ako radiš ono što uistinu voliš.“

galina

Galina Marija Vukajlović
Studijski program ruskog i srpskog jezika i književnosti

„Tokom studija imala sam priliku da se upoznam i zbližim sa ljudima koji dijele moja interesovanja, da se bavim beskrajno zanimljivim temama i problemima, da putujem i upoznajem ljude iz različitih dijelova Evrope koji se bave jezikom jedne od najvećih književnosti na svijetu, i da radim sa predanim i entuzijastičnim profesorima i (prije svega) asistentima koji su bili spremni da sve svoje vreme, znanje i energiju ulože u nas, svoje studente. Sve ovo doprinijelo je tome da četiri godine studija budu nezaboravno iskustvo. Hvala im na tome.“

teodora

Teodora Babić
Studijski program francuskog jezika i književnosti

„Da me neko danas zaustavi i upita: ’Koji je to potez za koji sa sigurnošću možeš reći da se zbog njega ne kaješ u životu?’, odgovorila bih da je to izbor moje buduće profesije. Zahvaljujući studijama na Filološkom fakultetu u Banjoj Luci, imam privilegiju da budem ponosna na svoje znanje, da upoznam nebrojeno mnogo divnih ljudi iz čitavog svijeta koje povezuje jedna te ista strast.”

gabriela

Gabrijela Perišić
Studijski program engleskog jezika i književnosti

„Tokom studiranja stekla sam temeljita znanja o lingvistici engleskog jezika, kao i o istoriji, kulturi i književnosti zemalja engleskog govornog područja. Pored toga, na ovom studijskom programu produbila sam znanja iz opšte kulture i razvila sam govorne i pisane vještine koje mi pomažu u svakodnevnom životu i radu. Profesori Studijskog programa engleskog jezika i književnosti veoma su stručni i profesionalni i svesrdno se trude da kod studenata razviju ljubav prema filologiji.“

marijana

Marijana Vajkanović
Studijski program italijanskog jezika i književnosti

„Studiranje na Studijskom programu italijanskog jezika i književnosti bilo je izuzetno pozitivno iskustvo koje mi je otvorilo mnoga vrata na profesionalnom i ličnom planu te mi je poslužilo kao odlična osnova za upis na magistarske studije u Italiji. Među prednostima studiranja na ovom programu izdvojila bih stručne i posvećene profesore, većinom izvorne govornike italijanskog jezika, savremene metode u nastavi te mnogobrojne prilike za dodatno usavršavanje u inostranstvu.“

miljsns

Milijana Janjić
Studijski program njemačkog jezika i književnosti

„Studijski program njemačkog jezika i književnosti veoma dobro je organizovan, što u značajnoj mjeri olakšava studiranje. Profesori i asistenti su pristupačni i predani svom poslu. Uvijek su spremni da studentima izađu u susret i da im pomognu. Bitno je napomenuti da je praksa mnogo razvijena, te da student stiče znanja i iskustva koja su značajna za buduće zanimanje predavača. Upoznavanjem prevodilačkih tehnika i redovnim prevođenjem raznih vrsta tekstova pripremamo se za eventualne buduće prevodilačke poslove.“