Србистика данас бр. 2

 

Година II, 2017, књига 2

Научни скупови Филолошког факултета

Зборник научних радова

 

ISSN 2490-3736 E-ISSN 2566-3461

УДК 811.163.41(082) 821.163.41.09(082)

ISBN 978-99955-58-38-3

COBISS.RS-ID 7241752

 

Издавач

Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет

 

Уредник публикације

Проф. др Саша Шмуља, Универзитет у Бањој Луци

 

Организациони одбор

Проф. др Младенко Саџак, Универзитет у Бањој Луци

Проф. др Дијана Црњак, Универзитет у Бањој Луци

Проф. др Саша Шмуља, Универзитет у Бањој Луци

Мр Андреја Марић, Универзитет у Бањој Луци

Мр Данијела Јелић, Универзитет у Бањој Луци

Мср Горан Милашин, Универзитет у Бањој Луци

 

Научно-уређивачки одбор

Проф. др Александар Петров, Универзитет у Питсбургу

Проф. др Сања Бошковић Данојлић, Универзитет у Поатјеу

Проф. др Запрјан Козлуџов, Универзитет „Пајсије Хиландарски” у Пловдиву

Проф. др Иван Чарота, Бјелоруски државни универзитет

Проф. др Богуслав Зјелињски, Универзитет Адама Мицкијевича у Познању

Проф. др Радмило Маројевић, Универзитет у Београду

Проф. др Ала Татаренко, Универзитет Ивана Франка у Лавову

Проф. др Саша Шмуља, Универзитет у Бањој Луци

Проф. др Павел Крејчи, Масариков универзитет у Брну

Др Александар Павловић, Универзитет у Београду

 

Секретар Научно-уређивачког одбора

Мр Данијела Јелић, Универзитет у Бањој Луци

 

Рецензенти

Проф. др Миливој Алановић, Универзитет у Новом Саду

Др Драгана Бедов, Андрићев институт, Вишеград

Проф. др Сања Бошковић Данојлић, Универзитет у Поатјеу

Проф. др Слободан Владушић, Универзитет у Новом Саду

Проф. др Владимир Гвозден, Универзитет у Новом Саду

Др Лидија Делић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Дубравка Ђурић, Универзитет Сингидунум

Др Бојан Јовић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Надежда Јовић, Универзитет у Нишу

Проф. др Милош Ковачевић, Универзитет у Београду

Проф. емеритус Бранко Летић, Универзитет у Источном Сарајеву

Проф. др Горан Максимовић, Универзитет у Нишу

Др Александра Манчић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Радмило Маројевић, Универзитет у Београду

Проф. др Сања Мацура, Универзитет у Бањој Луци

Проф. др Снежана Милосављевић Милић, Универзитет у Нишу

Др Александар Павловић, Универзитет у Београду

Проф. др Јеленка Пандуревић, Универзитет у Бањој Луци

Проф. др Ана Пејановић, Универзитет Црне Горе

Проф. др Славко Петаковић, Универзитет у Београду

Проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић, Универзитет у Новом Саду

Проф. др Петар Пијановић, Универзитет у Београду

Проф. др Гордана Покрајац, Универзитет у Новом Саду

Доц. др Наташа Половина, Универзитет у Новом Саду

Проф. др Јелица Стојановић, Универзитет Црне Горе

Др Милена Стојановић Илишевић, Универзитет у Западном Сиднеју

Проф. др Ева Толди, Универзитет у Новом Саду

Проф. др Станиша Тутњевић, Академија наука и умјетности Републике Српске

Проф. др Дијана Црњак, Универзитет у Бањој Луци

 

Лектор

Проф. др Дијана Црњак, Универзитет у Бањој Луци

 

Ликовно уређење

Мр Новак Демоњић, академски сликар

 

 

СРБИСТИКА ДАНАС

Година II, 2017, књига 2

САДРЖАЈ

Рајна М. Драгићевић

Интердисциплинарност лексикологије данас

Мијана Ч. Кубурић Мацура

Исказивање концесивних релација на нивоу текста у савременом српском језику

Вера Б. Чолаковић

Палеографске особине Службе Св. Атанасију и Кирилу

Вишња Б. Вишњевац

Имперфекатско значење радног партиципа садашњег времена у староруском језику и његови преводи на савремени српски језик

Јасмина М. Ахметагић

Ангажовани Пекић: судбина уметника у тоталитарном друштву

Ала Л. Татаренко

„Нисмо знали а имали смо чедо у даљини”: гени поетике Црњанског и Андрића у српској постмодерној прози

Ранко В. Поповић

Почеци српске умјетничке приповијетке у Босни и Херцеговини

Соња В. Веселиновић

О преводу и превођењу у делу Исидоре Секулић

Мирјана М. Бечејски

Прометејске идеје у делу Данила Киша

Ана М. Андрејевић

Танатополитика у драми Сутра стиже господар Петра Сарића

Марија С. Пантовић

Истражни поступак у роману Како упокојити вампира Борислава Пекића

Лидија Р. Томић

Свети Сава у књижевном хоризонту Милоша Црњанског

Јелена Ђ. Марићевић

Растко Петровић и Бенвенуто Челини: херменеутички изазов

Федор Б. Марјановић

Барокни мотив огледала у роману Сеобе Милоша Црњанског

Ружа С. Кнежевић Перуновић

Питање идентитета и страх од заборава у делу Александра Тишме, Филипа Давида, Ђерђа Конрада и Ласла Вегела