СРБИСТИКА ДАНАС

Година I, 2016, број 1

Научни скупови Филолошког факултета

Зборник научних радова

 

ISSN 2490-3736    E-ISSN 2566-3461

УДК 811.163.41(082) 821.163.41.09(082)

ISBN 978-99955-58-35-2

COBISS.RS-ID 6300952

 

Издавач

Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет

 

Уредник публикације

Проф. др Саша Шмуља, Универзитет у Бањој Луци

 

Организациони одбор

Проф. др Младенко Саџак, Универзитет у Бањој Луци

Проф. др Дијана Црњак, Универзитет у Бањој Луци

Проф. др Саша Шмуља, Универзитет у Бањој Луци

Мр Андреја Марић, Универзитет у Бањој Луци

Мр Данијела Јелић, Универзитет у Бањој Луци

Мср Горан Милашин, Универзитет у Бањој Луци

 

Научно-уређивачки одбор

Проф. др Александар Петров, Универзитет у Питсбургу

Проф. др Сања Бошковић Данојлић, Универзитет у Поатјеу

Проф. др Запрјан Козлуџов, Универзитет „Пајсије Хиландарски” у Пловдиву

Проф. др Иван Чарота, Бјелоруски државни универзитет

Проф. др Богуслав Зјелињски, Универзитет Адама Мицкијевича у Познању

Проф. др Радмило Маројевић, Универзитет у Београду

Проф. др Ала Татаренко, Универзитет Ивана Франка у Лавову

Проф. др Саша Шмуља, Универзитет у Бањој Луци

Проф. др Павел Крејчи, Масариков универзитет у Брну

Др Александар Павловић, Универзитет у Београду

 

Рецензенти

Проф. др Милош Ковачевић, Универзитет у Београду

Проф. др Рајна Драгићевић, Универзитет у Београду

Проф. др Миланка Бабић, Универзитет у Источном Сарајеву

Проф. др Радмило Маројевић, Универзитет у Београду

Проф. др Станиша Тутњевић, Академија наука и умјетности Републике Српске

Проф. др Сања Бошковић Данојлић, Универзитет у Поатјеу

Проф. др Снежана Милосављевић Милић, Универзитет у Нишу

Проф. др Горан Максимовић, Универзитет у Нишу

 

Лектор

Мср Горан Милашин, Универзитет у Бањој Луци

 

Ликовно уређење

Мр Новак Демоњић, академски сликар

 

Година I, 2016, број 1

САДРЖАЈ

Ксенија Ј. Кончаревић

О појмовно-категоријалном апарату теолинвистике

Вања С. Станишић

Простор и време у структури писма

Миливој Б. Алановић

Интерфејс лексике и граматике: узрок слабљења граница међу језичким категоријама

Драгана Р. Дракулић Пријма

О Српско-руском фразеолошком речнику Бранислава Нушића са лингвокултуролошким коментарима

Душан М. Иванић

Варијације на тему поетика књижевних периода/епоха

Жоржета П. Чолакова

Пројекције романтичарске концепције пејзажа у српској поезији 19. вијека. Покушај диференцијалног компаративизма

Ранко В. Поповић

Српско пјесништво и Велики рат

Иван Федорович Пријма

Достојевски и Салтиков-Шчедрин о словенском питању

Јелена Н. Пилиповић

Пејзажи љубави: еротизација природе у Сапфином фрагменту 96 и Његошевој оди Ноћ скупља вијека

Светлана С. Томин

Средњовековна српска књижевност и њен византијски оквир. Неколико примера