judi bola judi bola resmi terpercaya

Philologia Serbica: Значај и значење воде у српском језику, књижевности и култури, година III, 2023, број 3, уредиле Сања Мацура и Нина Говедар, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци.

ISBN 978-99955-58-86-4

ISSN 2744-1709

 

EXOPHONES: A collection of students’ poetry in English, уредила Татјана Бијелић, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2022.

ISBN 978-99955-58-84-0

 

О поетици међупростора и међувремена: Германистичко-славистички сусрети поводом додјеле Нобелове награде Петеру Хандкеу, уредиле Анђелка Крстановић и Андреја Марић, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2022.

ISBN 978-99955-58-83-3

 
Светислав Мандић у српској књижевности и култури, припредио Саша Шмуља, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2022.

ISBN 978-99955-58-80-2

 
Philologia Serbica: Категорија простора и просторни односи у српском језику, књижевности и култури, година II, 2022, број 2, уредио Саша Шмуља, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци.

ISBN 978-99955-58-79-6

ISSN 2744-1709

 
Philologia Serbica: Породица и породични односи у српском језику, књижевности и култури, година I, 2021, број 1, уредио Саша Шмуља, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци.

ISBN 978-99955-58-69-7

ISSN 2744-1709

 
Beyond Hermeneutics: Challenging Traditional Approaches to Literary and Linguistic Studies, CELLS Thematic Issue, editors Petar Penda, Željka Babić, Tatjana Bijelić, University of Banja Luka, Faculty of Philology, 2020.

ISBN 978-99955-58-65-9

 
Србистика данас. Политика у српском језику, књижевности и култури, година IV, 2019, број 4, уредио Саша Шмуља, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци. ISBN 978-99955-58-62-8 ISSN 2490-3736 E-ISSN 2566-3461
Le triple visage du langage : forme, sens, expression, actes du colloque, sous la direction de Radana Lukajić et Jelena Ristanović Kuprešak, Université de Banja Luka, Faculté de Philologie, 2019. ISBN 978-99955-58-52-9
Србистика данас. Српска филологија и национално страдање, година III, 2018, број 3, уредио Саша Шмуља, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци. ISBN 978-99955-58-53-6 ISSN 2490-3736 E-ISSN 2566-3461
Компаратистичка истраживања. Зборник филолошких прилога у част проф. др Ради Станаревић, уредиле Анђелка Крстановић и Љиљана Аћимовић, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2019.

ISBN 978-99955-58-51-2

Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума, уредила Зорица Никитовић, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2018.

ISBN 978-99955-58-40-6

 
Зборник радова посвећен проф. др Милану Драгичевићу (1947–2017), уредили Драгомир Козомара и Слађана Цукут, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2018.

ISBN 978-99955-58-44-4

Transcending Borders and Binaries: new insights into language, literature, and culture, editors Tatjana Bijelić, Petar Penda, Željka Babić, University of Banja Luka, Faculty of Philology, 2018.

ISBN 978-99955-58-39-0

 
Србистика данас. Савремени приступи тумачењу српског језика, књижевности и културе, година II, 2017, број 2, уредио Саша Шмуља, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци.

ISBN 978-99955-58-38-3

ISSN 2490-3736

E-ISSN 2566-3461

Споменица професору Предрагу Лазаревићу, приредио Душко Певуља, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2017.

ISBN 978-99976-673-3-5

 
Србистика данас. Проблеми и перспективе савременог тумачења српског језика, књижевности и културе, година I, 2016, број 1, уредио Саша Шмуља, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци.

ISBN 978-99955-58-35-2

ISSN 2490-3736

E-ISSN 2566-3461

Први свјетски рат: одраз у језику, књижевности и култури, зборник радова са научног скупа, уредили Младенко Саџак и др. Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2016.

ISBN 978-99955-58-28-4

 
Going against the grain: essays on literary and language studies, editors Petar Penda, Željka Babić, Tatjana Bijelić, University of Banja Luka, Faculty of Philology, 2014.

ISBN 978-99955-58-24-6

 

 

Kritičke kulturološke studije u postjugoslovenskom prostoru, uredila Danijela Majstorović, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2012.

ISBN 978-99955-58-07-9

 
Научна и духовна утемељеност друштвених реформи. Границе естетског и идеолошког у књижевности и језику, уредили Младенко Саџак и Петар Пенда, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци и Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2011.
ISBN 978-99955-59-14-4

Меша Селимовић и Скендер Куленовић у српском језику и књижевности, уредио Ранко Поповић, Академија наука и умјетности Републике Српске, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци и Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2011. ISBN 978-99955-58-06-2