judi bola judi bola resmi terpercaya

Was erwartet Sie im Studienprogramm für russische und serbische Sprache und Literatur?   

Das Studienprogramm für russische und serbische Sprache und Literatur ist das jüngste Studienprogramm an der Philologischen Fakultät. Das aktuelle Curriculum sieht zahlreiche Fächer aus dem Bereich russische und serbische Gegenwartssprache, sowie Fächer, im Rahmen derer die historische Entwicklung beider Sprachen erforscht wird, vor. Es gibt auch Fächer der russischen und serbischen Kultur sowie Fächer der russischen und serbischen Literatur. Außerdem gibt es in den Abschlussjahren auch die didaktisch-methodischen Fächer. Die Fächer aus diesem Bereich ermöglichen und erleichtern den Studierenden die praktische Anwendung der erworbenen Kenntnisse. In diesem Studienprogramm gibt es insgesamt 53 Pflichtfächer und zwei Wahlfächer, die auf acht Semester verteilt sind, d.h. vier akademische Jahre. Die Anfertigung der Abschlussarbeit, deren Verteidigung als letzte Prüfung gilt, ist ebenfalls vorgesehen.

Како уписати Студијски програм руског и српског језика и књижевности?

Приликом уписа на Студијски програм руског и српског језика и књижевности неопходно је полагати пријемни испит. Њиме су обухваћене три групе питања: питања у вези са српским језиком (20 бодова), питања у вези са књижевношћу (20 бодова) и питања у вези с руском културом (10 бодова). Пред пријемни испит организују се два дана припремне наставе. Студенти који одлуче да се пријаве за припремну наставу имају прилику да са асистентима запосленим на овом студијском програму вјежбају задатке и прелазе теме из свих области које су планиране самим пријемним испитом.

Какве се могућности запослења нуде након што завршите овај студијски програм?

Након завршеног студија, стиче се звање дипломираног професора српског и руског језика и књижевности. Студенти се након четворогодишњег образовања оспособљавају за послове наставника и професора руског и српског језика и књижевности, за различите послове у установама културе и јавног информисања, као и за преводилачке послове.

Које су то предности и зашто би будући студенти требало да се одлуче за Студијски програм руског и српског језика и књижевности на Филолошком факултету у Бањој Луци?

Професори и асистенти ангажовани на овом студијском програму својим студентима кроз предавања, вјежбе, консултације и упућивање на потребну литературу настоје пренијети знања из граматике српског и руског језика, преводилачка знања и вјештине, знања о настави српског и руског језика и књижевности, потребна педагошка и психолошка знања, као и знања о руској и српској књижевности и култури. Током четири године, колико трају основне студије, студенти непрекидно усавршавају своје вјештине читања, писања, слушања и говора руског језика.

Студијски програм руског и српског језика и књижевности студентима нуди одличну прилику да своја знања о српском језику допуне знањима о још једном словенском језику (који је уједно и један од званичних језика Уједињених нација), а усвајање тог језика уједно им нуди могућност да читају у оригиналу нека од најзначајнијих дјела свјетске књижевности, али им омогућава и да се непосредније и детаљније упознају са цјелокупном руском културом.

Како остварити стипендију?

Веома битан дио студирања на Студијском програму руског и српског језика и књижевности свакако јесте и могућност стипендираног боравка у Русији, што студентима осигурава директан контакт с изворним говорницима језика који су одабрали за предмет својих студија. У овом тренутку студенти Студијског програма руског и српског језика и књижевности могу конкурисати за стипендије на трима руским универзитетима: у Москви, Нижњем Новгороду и Белгороду. На годишњем нивоу нуди се укупно четрнаест стипендија. Од тога десет стипендија обезбјеђује Белгородски технички универзите „В. Г. Шухов“ за своју једномјесечну љетњу школу, при чему стипендија обухвата часове, смјештај и храну, док студенти сносе трошкове превоза. Институт за руски језик „А. С. Пушкин“ из Москве даје нашим студентима двије тромјесечне стипендије, које подразумијевају бесплатне часове руског језика, културе и књижевности, као и бесплатан смјештај. Двије стипендије добијају се и на Универзитету „Н. И. Лобачевски“ из Нижњег Новгорода. Студенти могу похађати бесплатне часове руског језика, књижевности и културе, а обезбијеђени су и бесплатан смјештај и храна. Такође, послије завршетка основних студија студенти имају могућност уписивања различитих нивоа постдипломских студија на многобројним факултетима широм Русије, уз могућност добијања стипендије Владе Русије.

Студентима Филолошког факултета доступно је неколико стипендија, које додјељују различите институције власти у Републици Српској.

Министарство просвјете и културе крајем октобра свaке године објављује пет конкурса за додјелу стипендија студентима, и то:

  1. Конкурс за додјелу стипендија успјешним студентима првог, другог и трећег циклуса студија у Републици Српској;
  2. Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија у категорији осталих студената;
  3. Конкурс за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија у иностранству;
  4. Конкурс за додјелу стипендија студентима са инвалидитетом првог, другог и трећег циклуса студија који остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица;
  5. Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике Српске.

Конкурси за додјелу ових стипендија објављују се у дневном листу Независне новине, као и на порталу Владе Републике Српске, на страници Министарства просвјете и културе: www.vladars.net.

Изузетно успјешним студентима сваке године доступна је стипендија Фонда „Др Милан Јелић”. Овај фонд додјељује стипендије талентованим студентима додипломских и послиједипломских студија, тј. студентима I, II и III циклуса високог образовања, у земљи и иностранству. Конкурс за додјелу ових стипендија расписује се крајем октобра сваке године. За више информација можете посјетити веб-страницу Фонда: www.fondmilanjelic.org.

Поред ових стипендија, студентима су на располагању тзв. општинске стипендије, које својим студентима додјељују градске или општинске власти.