judi bola judi bola resmi terpercaya

Was erwartet Sie im Studienprogramm für deutsche Sprache und Literatur?

Das Studienprogramm für deutsche Sprache und Literatur ist eines der ältesten Studienprogramme an der Philologischen Fakultät der Universität in Banja Luka. Das aktuelle Curriculum sieht den Erwerb von theoretischen und praktischen Kenntnissen der deutschen Sprache, Literatur und Kultur, Kenntnisse im Bereich Übersetzen und den didaktisch-methodischen Fächern vor. Darüber hinaus ist auch durch das Curriculum die Erforschung der Fächer wie Serbisch, Literaturtheorie, Linguistik und einer Fremdsprache in Dauer von 2 Jahren (vier Semestern) vorgesehen. Insgesamt gibt es 41 Pflichtfächer und 7 Wahlfächer, die auf acht Semester, d.h. vier akademische Jahre verteilt sind. Der erste Studienzyklus wird durch die Anfertigung und Verteidigung der Diplomarbeit abgeschlossen. Im Studienprogramm für deutsche Sprache und Literatur erlangen die Studierenden ein hohes Sprachniveau in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation auf Deutsch. Seit 2016 führen die Studierenden des vierten Studienjahres im Rahmen des methodischen Praktikums kostenlose Deutschkurse an der Philologischen Fakultät in Banja Luka durch, wodurch sie die erworbenen Kenntnisse praktisch anwenden.

Како уписати Студијски програм њемачког језика и књижевности?

Да би се кандидати уписали на Студијски програм њемачког језика и књижевности потребно је да положе пријемни испит. Пријемни испит на овом студијском програму подразумијева полагање теста који се састоји из два дијела – теста из њемачког језика и теста из српског језика. Тест из њемачког језика носи 40, а тест из српског језика 10 бодова. Филолошки факултет пред пријемни испит организује припремну наставу, која се изводи током два дана, када је заинтересованим кандидатима омогућено да са асистентима вјежбају задатке из области које су предвиђене пријемним испитом.

Какве се могућности запослења нуде након што завршите овај студијски програм?

По завршетку студија првог циклуса стиче се академско звање професора њемачког језика и књижевности. Након четворогодишњег образовања, дипломирани студенти могу да обављају послове наставника и професора њемачког језика, да раде као преводиоци и/или судски тумачи самостално или у њемачким/аустријским/швајцарским фирмама као преводиоци или административни радници, или пак да се запосле при институцијама културе (амбасаде и конзултати, културни центри, библиотеке, издавачке куће, владине и невладине организације, туристичке агенције и сл.). Осим тога, дипломирани студенти могу да воде курсеве њемачког језика у школама страних језика или да буду лектори и коректори разних швајцарских штампаних гласила.

Такође, постоји могућност наставка школовања у оквиру другог циклуса студија (мастер студије), који траје једну годину (два семестра), а окончава се израдом и одбраном мастер рада. По завршетку другог циклуса студија, стиче се академско звање мастер њемачког језика и књижевности. Образовање се може наставити уписом на трећи циклус (докторске студије) у оквиру програма Филологија (Наука о језику или Наука о књижевности). Ове студије трају три академске године (шест семестара) и окончавају се израдом и одбраном докторске дисертације.

Које су то предности и зашто би будући студенти требало да се одлуче за Студијски програм њемачког језика и књижевности на Филолошком факултету у Бањој Луци?

Наставници и сарадници Студијског програма њемачког језика и књижевности настоје да кроз предавања, вјежбе, консултације и факултативне активности пренесу својим студентима знања и вјештине на јасан и разумљив начин, подстичући их да успјешно извршавају своје предиспитне и испитне обавезе и да активно учествују у свим видовима наставе. На нашем студијском програму ангажовано је неколико изворних говорника, који, заједно са осталим колегама, кроз интерактивну, мултимедијалну и интердисциплинарну наставу мотивишу студенте да усавршавају вјештине читања, слушања, писања и усмене комуникације на њемачком језику, да стичу теоријска и практична знања из превођења и културе, методике и дидактике, као и да се упознају са књижевним стваралаштвом аутора са њемачког говорног подручја. У кључне активности спадају свакако и изградња критичког мишљења и развој интеркултурне компетенције.

Студијски програм њемачког језика и књижевности студентима нуди одличну прилику да науче један свјетски језик, да читају у оригиналу нека од најзначајнијих дјела свјетске књижевности, али и да се ближе упознају са особеностима њемачке културе.

Како остварити стипендију?

Веома битан сегмент студирања на Студијском програму њемачког језика и књижевности јесте и могућност стипендираног боравка у земљама њемачког говорног подручја, који студентима омогућава да дођу у директан контакт са изворним говорницима њемачког језика. Студенти имају прилику да сваке године конкуришу за стипендије Њемачке службе за академску размјену (DAAD), и то за студијски боравак у Њемачкој (љетњи курс 2–4 седмице или мастер студије), те Аустријске службе за академску размјену (ÖAD) (за студијски боравак у Аустрији). Такође, постоји могућност размјене и стипендираног боравка на европским универзитетима у оквиру европског програма размјене Еразмус+, а студенти имају прилику и да се усавршавају на стипендираним интензивним курсевима из њемачког језика и културе на разним институтима у земљама њемачког говорног подручја. Филолошки факултет има потписан уговор о сарадњи и са Универзитетом у Грацу. Стипендију обезбјеђује програм Еразмус, а студентима се нуди могућност да један семестар студирају на Универзитету у Грацу и да на тај начин у изворној језичкој средини усаврше своје знање и језичке компетенције.

Студентима Филолошког факултета доступно је и неколико стипендија које додјељују различите институције власти у Републици Српској.

Министарство просвјете и културе крајем октобра свaке године објављује пет конкурса за додјелу стипендија студентима, и то:

  1. Конкурс за додјелу стипендија успјешним студентима првог, другог и трећег циклуса студија у Републици Српској;
  2. Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија у категорији осталих студената;
  3. Конкурс за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија у иностранству;
  4. Конкурс за додјелу стипендија студентима са инвалидитетом првог, другог и трећег циклуса студија који остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица;
  5. Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике Српске.

Конкурси за додјелу ових стипендија објављују се у дневном листу Независне новине, као и на порталу Владе Републике Српске, на страници Министарства просвјете и културе: www.vladars.net.

Изузетно успјешним студентима сваке године доступна је стипендија Фонда „Др Милан Јелић”. Овај фонд додјељује стипендије талентованим студентима додипломских и послиједипломских студија, тј. студентима I, II и III циклуса високог образовања, у земљи и иностранству. Конкурс за додјелу ових стипендија расписује се крајем октобра сваке године. За више информација можете посјетити веб-страницу Фонда: www.fondmilanjelic.org.

Поред ових стипендија, студентима су на располагању тзв. општинске стипендије, које својим студентима додјељују градске или општинске власти.