В. Д. ДЕКАНА

Проф. др Биљана Бабић
Тел. +387 51 340 140
biljana.babic@flf.unibl.org
кабинет бр. 16

Лица која обављају функције из дјелокруга послова:

продекана за наставу

Проф. др Љиљана Аћимовић
Тел. +387 51 340 130
ljiljana.acimovic@flf.unibl.org
кабинет бр. 1

продекана за научноистраживачки рад

Проф. др Саша Шмуља
Тел. +387 51 340 130
sasa.smulja@flf.unibl.org
кабинет бр. 1

продекана за међународну сарадњу

Прoф. др Жељка Бабић
Тел. +387 51 340 130
zeljka.babic@flf.unibl.org
кабинет бр. 1