Sonja Lero Maksimović | Senior Teching Assistant

Education: B.A. 2014 Banja Luka

Phone: + 387 51 340 121

sonja.lero@flf.unibl.org

Office hours: Wednesday 12.00-13.30

Office no.: 13

 

Interests: Contemporary Serbian Language

 

Selected works: “Put i susret u djelu Joanikija Pamučine”, Nauka i evrointegracije (2015); “Muzika i(li) stvarnost u romanu Tiši od vode Berislava Blagojevića”, Zbornik radova sa X međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (2016).

 

Class list:

o Serbian Phonology and Accentology

o Serbian Phonetics

o Serbian Language 1

o Serbian Language 2

o Serbian Language 3

o Serbian Language 4