Slobodanka Prtija | Associate professor Classical Philology

 

Education: B.A. 2000. Belgrade
M.A. 2005, Ph.D. 2011. Belgrade

Phone: + 387 65 842 935
slobodanka.prtija@ff.unibl.org
Office hours: Monday 14.00–15.00
Office No. 304 (Faculty of Philosophy)

Interests: Latin Language, Ancient Epistolography

 

Selected works:

 

Kako su Grci i Rimljani pisali pisma. Antička epistolarna teorija (2016); Prepiska Plinija Mlađeg i cara Trajana o hrišćanima (Epistulae X 96; 97) (2016); Kako su antički pisci označavali pismo: Grčka terminologija (2014); Ars dictaminis. Pojava i razvoj srednjovjekovne vještine pisanja pisama na latinskom jeziku (2013); Upotreba ablativa u Pismima Plinija Mlađeg (2010); Da li je stil sȃm čovjek? Senekina razmišljanja o stilu (2009).

 

Class list: