Sanja Macura | Professor of Theory of Literature

Education: B.A. 1999, M.A. 2003 Banja Luka

Ph.D. 2007 Belgrade

Phone: + 387 51 34 01 23

sanja.macura@flf.unibl.org

Office hours: Monday 09.30-10.30

Office no.: 12

 

Interests: Theory of Prose, Contemporary Serbian Novel, Narratology, Literature in Contemporary Theories

 

Selected works: Epitaf zatrtima – Romani Slobodana Selenića (2011); Narativni lavirint – Ulazak (2012); “Narativ i vrijeme u romanima Jovana Radulovića”, Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i tradicija (2013); “Narativ i likovi u ciklusu pripovijedaka o Simeunu Đaku Petra Kočića”, Značaj srpskog jezika i književnosti u očuvanju identiteta Republike Srpske II – Književni klasici Republike Srpske: Kočić i Ćopić (2013); “Dva pisca jednog grada”, Godišnjak Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima za školsku 2013/14. godinu (2014); “Funkcija virtuelnog narativa u romanu Osma ofanziva Branka Ćopića”, O Branku Ćopiću (2015); “U Simaninom vjekovnom krugu”, LIK – Literatura i kultura, god. 2, br. 2 (2016); “Funkcija diobe u romanu Sara Petra Sarića”, Philologia Mediana, god. VIII, br. 8 (2016).

 

Class list:

o Theory of Literature 1

o Theory of Literature 2

o Introduction to Theory of Literature

o Narratology

o Introduction to Theory of Prose

o Overview of Literary Theory from Antiquity to the 20th Century