Mirjana Arežina | Associate Professor of Serbian Renaissance and Baroque Literature

Education: B.A. 2000 Banja Luka

M.A. 2005, Ph.D. 2010 Banja Luka

Phone: + 387 51 34 01 20

mirjana.arezina@flf.unibl.org

Office hours: Thursday 11.00-12.00

Office no.: 13

 

Interests: Renaissance and Baroque in Dubrovnik Literature

 

Selected works: Vladimir Ćorović i Dubrovnik (2015); “Il ritratto degli Italiani in Kanjoš Macenodović di Stefan Mitrov Ljubiša”, L’Italia vista degli altri – Atti del I Convegno Internazionale (2009); “Palmotićev Pavlimir u Mostaru po sjećanju Vladimira Ćorovića”, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor (2011); “Zaboravljeni pjesnik Vuko Pećanac – Tragom sjećanja Petra Kolendića”, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor (2012); “Lirski umeci u dubrovačkim dramama (Prilog proučavanju prevoda Molijerovih drama)”, Naučni sastanak slavista u Vukove dane (2013); “Dubrovački prepjevi psalama u 16. vijeku”, Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti (2015); “Tradicija u dubrovačkim komedijama ‒ lirski umeci. Prilog proučavanju anonimnih komedija 17. vijeka”, Bratstvo (2015); “Dubrovnik u romanu Derviš i smrt Meše Selimovića”, Naučni sastanak slavista u Vukove dane (2016).

 

Class list:

  1. Serbian Renaissance Literature
  2. Baroque in Serbian Literature
  3. Pastoral Drama in 16th-Century Dubrovnik
  4. Baroque Drama