Mijana Kuburić Macura | Assistant Professor of Serbian

Education: B.A. 2001 Banja Luka

M.A. 2005, Ph.D. 2014 Banja Luka

Phone: + 387 51 34 01 20

mijana.kuburic-macura@flf.unibl.org

Office hours: Thursday 17.30-19.00

Office no.: 18

 

Interests: Serbian Syntax

 

Selected works: “Prilozi sa koncesivnom semantikom u romanima Meše Selimovića”, Zbornik radova sa naučnog skupa “Nauka i evrointegracije”, knjiga 10, tom 2 (2016); “Relativne klauze sa koncesivnom semantikom u savremenom srpskom jeziku”, Naučni trudove, tom 53, knj.1V (2015); Praktikum s rješenjima iz sintakse srpskoga jezika (co-author) (2014); Razvoj zavisnosloženih rečenica u govoru predškolske djece (co-author) (2012); “Iskazivanje koncesivnosti predikatskim apozitivom u savremenom srpskom jeziku”, Zbornik radova sa naučnog skupa “Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi – Granice estetskog i ideološkog u književnosti i jeziku” (2011); “Sintaksičke koncesivne jedinice u Andrićevim pripovijetkama iz gračkog opusa”, Zbornik radova sa simpozijuma “Andrićev grački opus: kulturno-istorijski, književni i jezički aspekti” (2009); “Konkurentska sredstva u izražavanju propratnookolnosnog značenja u savremenom srpskom jeziku”, Zbornik radova sa naučnog skupa “Kultura i obrazovanje” (2006); “Konstrukcija bez + N(Gen) u funkciji iskazivanja propratne okolnosti u savremenom srpskom jeziku”, Srpski jezik, X/1–2 (2005).

 

Class list:

o Serbian Syntax 1

o Serbian Syntax 2

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Permainan judi slot online terbaik