Ljiljana Aćimović | Associate Professor of German Literature

Education: BA 1999 Novi Sad, MA 2006, PhD 2011 Banja Luka

Phone: + 387 51 34 01 20
ljiljana.acimovic@flf.unibl.org
Office hours: Monday 12.00 – 12.45 PM; Tuesday 10.15 – 11.00 AM
Office No. 10

Interests: German literature, Serbian-German literature and cultural relations, history of German studies in Serbian language

 

Selected works:

Германисти Београдског универзитета: 1905–1941. (2016); Интерна фокализација као наративна техника у роману „У временима замирућег свјетла“ Ојгена Ругеа (2016); О Ћурчиновом преводу Ничеовог „Заратустре“ (2016); Ернст Јингер у и о Великом рату (2016); Историјско и пјесничко у „Пјесми о Хилдебранду“ (2015); Велимир Живојиновић-Massuka и њемачка књижевност (2015); Deutsche Literatur der Aufklärung und des Sturm und Drang (2014); Шилерово драмско стваралаштво на српском језику (2013).

Class list:

  • German Literature of the Middle Ages and Baroque
  • German Literature of the 18th century
  • German Classicism
  • German Literature from the Era of Goethe
  • Cultural History 1 and 2
  • Austrian Literature
  • German-Serbian Cultural Relations