Ivana Zečević | Associate Professor of Pedagogical and School Psychology

 

Education: BA 2000 Banja Luka, MA 2005 Banjaluka, PhD 2010 Banja Luka

Phone: + 387 51 32 27 80
rastko.matija@gmail.com
Office hours: Tuesday 10.00 AM – 12.00 PM
Office No. 108 (Faculty of Philosophy)

Interests: learning and teaching, developing critical opinion in children, children with disabilities

Selected works:

”Metakognitivne vještine i školsko postignuće” (2016); ”Scene nasilja u crtanom filmu i stadiji kognitivnog razvoja” (2015); ”Primjena Blumove taksonomije u analizi ishoda obrazovanja za osnovnu školu’ (2015) ”Znanja i vještine u nastavnim programima za mlađi školski uzrast” (2014); ”Privaćenost djece sa teškoćama u razvoju u odjeljenjima redovnih osnovnih škola” (2014);

Class list:

  • Pedagogical Psychology
  • Psychology of Teaching and Learning
  • Evaluation of Knowledge and Education Results
  • Psychology of Educating Children with Disabilities
  • Practical Course in Pedagogical Psychology
  • Methodology in Teaching Psychology