judi bola judi bola resmi terpercaya

Goran Milašin | Senior Teaching Assistant | Serbian

Education: B.A. 2011 Banja Luka

M.A. 2014 Banja Luka

Enrolled in Ph.D. programme in Novi Sad

Phone: 387 51 34 01 20

goran.milasin@flf.unibl.org

Office hours: Tuesday 15.00-16.00

Office no.: 18

 

Interests: Stylistics, Derivatology, Syntax, Morphology, Cognitive Semantics, Pragmatics

 

Selected works: “O jeziku Tvitera sa derivatološkog stanovišta” (2017); “Svijet teksta iz stilističkog ugla” (2016); “Jezik Tvitera iz stilističkog ugla” (2016); “Fonometaplazme u zbirci Planinci Branka Ćopića” (2015); “Dijalozi u Prokletoj avliji” (2015); “Govorni činovi ženskih likova u ranoj prozi Branka Ćopića” (2015); “O tipovima i funkcijama prenošenja tuđeg govora u dnevnim novinama u Republici Srpskoj” (2014); “Modeli prenošenja tuđeg govora u romanu Travnička hronika” (2014).

 

Class list:

o Serbian Stylistics 1

o Serbian Stylistics 2

o Serbian Syntax 1

o Serbian Syntax 2

o Serbian Morphology

o Word Formation in Serbian