Dragomir Kozomara | Associate Professor of Serbian

Education: B.A. 2000 Banja Luka

M.A. 2005, Ph.D. 2013 Banja Luka

Phone: + 387 65 56 65 18

dragomir.kozomara@flf.unibl.org

Office hours: Monday 13.30-15.00

Office no.: 18

 

Interests: Serbian Dialectology, Phonetics, Phonology, Accentology and Orthography

 

Selected works: “Fonetske i morfološke osobine srpskih posavskih govora između Vrbasa i Ukrine”, Srpski dijalektološki zbornik LXIII (2016); “Važnije glasovne osobine govora sela Bare (kod Bugojna)”, Zbornik za srpski jezik, književnost i umjetnost I/1 (2001); “Akcenatske osobine govora Čečave”, Srpski jezik XIV/1–2 (2009).

 

Class list:

o Serbian Dialectology 1

o Serbian Dialectology 2

o Serbian Phonology and Accentology

o Serbian Phonetics

o Serbian Language 1

o Serbian Language 2

o Academic Writing