Dijana Crnjak | Professor of Serbian

Education: B.A. 1997 Novi Sad

M.A. 2001, Ph.D. 2005 Novi Sad

Phone: + 387 51 34 01 21

dijana.crnjak@flf.unibl.org

Office hours: Tuesday 9.30-11.00

Office no.: 13

 

Interests: Syntax, Dialect Lexicology

 

Selected works: Terminologija kuće i pokućstva u Lijevču polju i Župi (2006); Pastirska leksika laktaškog kraja (2011); Razvoj zavisnosloženih rečenica u govoru predškolske djece (2012);

“Jezik, percepcija i metafore: semantika imenovanja domaćih životinja”, Horizonti i predeli na yužnoslavyanskite ezici (2012); “Leksička i sintaksičko-semantička analiza blagoslova u obredu čarojice”, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 61/1 (2013); Skice iz etnolingvistike (2016).

 

Class list:

  1. Serbian Syntax 1
  2. Serbian Syntax 2
  3. Serbian Lexicology
  4. Serbian Language 1
  5. Serbian Language 2
  6. Serbian Language 3
  7. Serbian Language 4
  8. Language – Culture – Society (master study programme)