Danijela Jelić | Senior Teaching Assistant

Education: B.A. 2005 Banja Luka

M.A. 2013 Banja Luka

Phone: + 387 51 34 01 28

danijela.jelic@flf.unibl.org

Office hours:

Office no.: 17

 

Interests: 18th and 19th-Century Serbian Literature, Serbian Folk Literature

 

Selected works: Narodne zdravice. Građa i komentari (2017); “Gavro Vučković Krajišnik – literarizacija polemičkog teksta” (2016); “Terenska folkloristika i univerzitetska nastava. Zapisi narodnih zdravica kao primjer dobre prakse” (2016); “Zdravice i druge usmene forme u poeziji Đorđa Sladoja” (2015).

 

Class list:

o Serbian Literature from Baroque to Classicism

o Serbian Literature of the Middle Period (18th – 1st Half of 19th Century)

o Pre-Romanticism in Serbian Literature

o Literature of Serbian Romanticism

o 19th-Century Serbian Literature 1

o 19th-Century Serbian Literature 2

o Literature of Serbian Realism