Danijel Dojčinović | Senior Teaching Assistant | Serbian Literature

Education: B.A. 2011 Banja Luka

M.A. 2014 Banja Luka

Enrolled in Ph.D. programme in Belgrade

Phone: + 387 51 34 01 24

danijel.dojcinovic@flf.unibl.org

Office hours:

Office no.: 11

 

Interests: Mediaeval Culture, Mediaeval Serbian Literature, Mediaeval Slavic Literatures, Byzantine Literature, Comparative Mediaeval Studies

 

Selected works: Ѡtь nedostьka razouma moѥgo: napisi iz teorije i istorije stare srpske književnosti (2016); Stara srpska pismenost u Bosni i Hercegovini: srednji vijek i period osmanske vlasti (2016); Žitije Svetog Ćirila – Žitije Svetog Metodija (2016); Atanasije Aleksandrijski – Žitije Svetog Antonija (2014); “Žanr žitija: problem imenovanja i odnosa prema biografiji”, Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti VII (2015); “Hagiografičnost Žitija kraljice Jelene” (2015); “Epideiktičko besjedništvo i struktura žitija”, Crkvene studije / Church Studies (2015); “Poide, pride i prihodi: Putopisne bilješke iz vremena otomanske vlasti”, Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj (2015).

Class list:

o Mediaeval Serbian Literature 1

o Mediaeval Serbian Literature 2

o Mediaeval Serbian Literature

o History of Serbian Culture