Biljana Marić | Assistant Professor of Russian Language

Education: BA 1994 Belgrade. MA 2001 Belgrade. PhD 2010 Belgrade.

Phone: /

biljanav@mail.ru

Office hours: by appointment

Office No. 20

Interests: Russian language, Slavistics
Selected works:

Синтаксичка деривација у савременом руском књижевном језику у поређењу са српским, Београд: Филолошки факултет, 2012, стр. 278. (објављена докторска дисертација)

Неуправни говор у српском и руском језику // Јужнословенски филолог, књ. 72, св. 1−2, 2016, стр. 127−137.

До встречи в России : руски језик за први разред гимназије и средње стручне школе : са Радном свеском. 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике, 2009. − 251 стр. (Са Маријаном Папрић и Вером Вуловић-Лазаревић)

До встречи в России. Руски језик за други разред гимназије и средње школе. Београд: Завод за уџбенике, 2014. (са Маријаном Папрић и Вером Лазаревић Вуловић).

До встречи в России. Руски језик за трећи разред гимназије и средње школе. Београд: Завод за уџбенике, 2015. (са Маријаном Папрић и Вером Лазаревић Вуловић).

До встречи в России. Руски језик за четврти разред гимназије и средње школе. Београд: Завод за уџбенике, 2016. (са Маријаном Папрић и Луком Меденицом).

Class list:

  • Russian Morphology 2
  • Russian Language Word Formation
  • Russian Syntax 1 and 2