judi bola judi bola resmi terpercaya

Biljana Babić | Professor of History of Serbian

Education: B.A. 1995 Novi Sad

M.A. 2000 Belgrade, Ph.D. 2007 Banja Luka

Phone: + 387 51 34 01 24

biljana.babic@flf.unibl.org

Office hours: Thursday 14.30-16.00

Office no.: 11

 

Interests: History of Serbian, History of Literary Serbian, Languages in Contact.

 

Selected works: Sopronova pečatnja (2016); Ortografske i jezičke karakteristike u štampanim djelima Pavla Solarića (2012); Poimeničeni pridjevi u Srpskim narodnim poslovicama Vuka Karadžića (2012); O upotrebi latinizama u jeziku dnevne štampe (2010); Imenice izvedene sufiksima turskog porijekla u Andrićevim pripovijetkama (grački opus) (2009); “Osvrt na pisanje tankog jera u Slovima (besjedama) svetih otaca manastira Gomionica”, Srpski jezik. Studije srpske i slovenske (2004); Adjektivni sufiks -ьńii u Miroslavljevom jevanđelju (2001).

 

Class list:

o Historical Overview of Serbian Phonetics

o Historical Overview of Serbian Morphology I

o Historical Overview of Serbian Morphology II

o History of Literary Serbian

o Serbian-Slovenian Linguistic Parallels

o History of Serbian I

o History of Serbian II