judi bola judi bola resmi terpercaya

Andreja Marić | Senior Teaching Assistant | Serbian Literature

Education: B.A. 2006 Banja Luka

M.A. 2012 Banja Luka

Phone: + 387 51 34 01 20

andreja.maric@flf.unibl.org

Office hours: Tuesday 13.00-14.00

Office no.: 17

 

Interests: 20th-Century Serbian Literature, 20th-Century Serbian Drama, Literary Criticism, Essayism

 

Selected works: “Funkcija propovijedi u romanima Meše Selimovića”, Meša Selimović i Skender Kulenović u srpskom jeziku i književnosti (2011); “Eseji Vladimira Velmar-Jankovića: umjetničko djelo kao afirmacija ličnosti”, Filologija i univerzitet (2012); “Tri dramska pisca: idejne i poetičke srodnosti i razlike (Vladimir Velmar-Janković, Dušan Nikolajević i Borivoje Jevtić)”, Filolog, br. VI (2012); “Danojlićev doživljaj prirode u zbirci Rodna godina i lirskoj prozi Zmijin svlak”, Pesničko delo i misao o poeziji Milovana Danojlića (2013); “Ukrštanje starog i novog u dramama Vladimira Velmar-Jankovića”, Nauka i tradicija (2013); “Porodične i ljubavne intrige u društveno-kritičkim dramama Dušana S. Nikolajevića”, Od nauke do nastave (2013); “Književno stvaralaštvo Milice Miron. Dramski tekstovi za djecu na folklornoj osnovi”, Filolog, VII/13 (2016); “Intermedijalni aspekti pjesničkog opusa Svetislava Mandića”, Nauka i evrointegracije, knjiga 10, tom 2 (co-authored with Saša D. Šmulja) (2016).

 

Class list:

o 20th-Century Serbian Prose

o 20th-Century Serbian Poetry

o 20th-Century Serbian Drama

o Serbian Literary Criticism and Essayism

o Comparative Study of South Slavic Literatures