judi bola judi bola resmi terpercaya

Шта вас очекује на Студијском програму италијанског језика и књижевности?  

Студијски програм италијанског језика и књижевности један је од шест студијских програма Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци. Настао је 2003. године као двојезични програм студија италијанског језика и књижевности и српског језика и књижевности, а 2013. године прераста у самосталан Студијски програм италијанског језика и књижевности. Наставним планом и програмом по којем се тренутно изводи настава на првом циклусу овог студијског програма предвиђенo je укупно 39 обавезних предмета, распоређених у осам семестара, тј. четири академске године, 10 изборних предмета, као и израда завршног рада. У склопу језичке групе предмета акценат је на усвајању италијанског језика кроз развијање комуникативних вјештина и изучавање граматичких структура. Предмети из области књижевности хронолошки су утемељени: програм почиње на другој години студија када се проучавају почеци италијанске књижевности, а закључује са на четвртој години ауторима из савремене књижевности. Студенти већ на првој години студија долазе у додир са италијанском културом, док на наредним годинама, кроз велики број изборних предмета, имају прилику да се упознају са бројним аспектима ове области. У оквиру методичко-дидактичке групе предмета студенти у пракси примјењују стечена знања и припремају се за улазак у наставни процес. Посебна пажња се придаје предметима из домена књижевног и стручног превођења.

Како уписати Студијски програм италијанског језика и књижевности?

Приликом уписа на овај студијски програм, сви пријављени кандидати полажу пријемни испит, а при рангирању се такође узима у обзир општи успјех из средње школе. Пријемни испит на Студијском програму италијанског језика и књижевности подразумијева полагање теста који се састоји из два дијела – српског језика и италијанске културе. Тест из српског језика носи 30 бодова, а питања из области италијанске културе 20 бодова. Филолошки факултет пред пријемни испит организује и два дана припремне наставе, када сви заинтересовани кандидати имају могућност да са асистентима Студијског програма италијанског језика и књижевности вјежбају и утврђују теме из свих области које су обухваћене пријемним испитом.

Какве се могућности запослења нуде након што завршите овај студијски програм?

Након завршеног првог циклуса, студенти стичу академско звање професора италијанског језика и књижевности. У складу са звањем, квалификовани су да предају италијански језик у средњим и основним школама и школама страних језика, да раде као преводиоци италијанског језика или у администрацији италијанских фирми, да полажу испит за судског тумача, као и да раде при институцијама културе (амбасаде и конзулати, издавачке куће, библиотеке, владине и невладине организације) или као туристички водичи.

Након завршеног првог циклуса, студенти имају могућност да наставе школовање на Филолшком факултету у оквиру другог циклуса студија (мастер студије), чије предвиђено трајање износи једну годину, а завршава израдом и одбраном мастер тезе. Након завршеног другог циклуса студија, стиче се академско звање мастер италијанског језика и књижевности. Студентима се након завршеног другог циклуса студија нуди могућност уписа на трећи циклус (докторске студије), који траје три академске године. Завршни корак на овом циклусу студија представља израда и одбрана докторске дисертације. Са дипломом првог или другог циклуса овог студијског програма студенти своје формално образовање и усавршавање могу да наставе на мастер и докторским студијама на универзитетима у региону и у Италији, али и шире.

Које су то предности и зашто би будући студенти требало да се одлуче за Студијски програм италијанског језика и књижевности на Филолошком факултету у Бањој Луци?

Студијски програм о којем је ријеч представља први академски студиј италијанског језика и књижевности у Босни и Херцеговини, као и први студијски програм у региону на којем се настава од друге године студија у потпуности изводи на италијанском језику. Студенти уписани на овај студијски програм стичу теоријска и практична знања из италијанског језика, књижевности, културе и превођења. Настава је интерактивна, мултимедијална и интердисциплинарна. Комбинују се различите савремене методе усвајања језика, а доминантан је комуникативни приступ помоћу којег се равномјерно развијају све језичке компетенције: читање, писање, разумијевање и говор. Циљ је обједињење формалног, граматичког знања о језику и његове практичне употребе у свакодневној комуникацији и у различитим социокултурним контекстима. Наставници и сарадници ангажовани на овом студијском програму прате савремене токове у науци, користе различите интердисциплинарне приступе и труде се да излазни профил студената буде у потпуности квалификован и прилагођен потребама тржишта рада. Примјењује се рад у мањим групама, који дозвољава да се активно и помно прати и усмјерава развојни пут усвајања језика код сваког појединачног студента. Наставници и сарадници су мотивисани и у потпуности посвећени студентима и њиховим образовним потребама.

Студијски програм италијанског језика и књижевности веома је активан и у ваннаставном контексту. Организатор је бројних културних догађаја, као што су седмица италијанског језика, пројекције италијанских филмова, изложбе, концерти, вечери италијанске књижевности и др. Студијски програм италијанског језика и књижевности поред образовне функције има и функцију центра за промоцију италијанског језика и културе у Босни и Херцеговини.

Уговори са страним универзитетским центрима

Једна од основних мисија Студијског програма италијанског језика и књижевности јесте интернационализација наставе и науке. Интернационализација се проводи путем континуираног учешћа предавача из иностранства у наставном процесу на нашем студијском програму, затим учествовањем локалног наставног кадра у истраживачким мрежама, пројектима и конференцијама од међународног значаја, као и путем боравка студената на универзитетима у Италији. Поред тога, од 2009. до 2014. године Студијски програм италијанског језика и књижевности је у континуитету организовао међународни научни скуп италијаниста.

Студијски програм италијанског језика и књижевности има потписане уговоре о сарадњи у области наставе и научноистраживачког рада са неколико италијанских универзитета (Универзитет у Венецији Ca’ Foscari, Универзитет у Палерму, Универзитет у Риму Roma 3, Универзитет у Торину, Универзитет Suor Orsola Benincasa у Напуљу). Поред италијанских универзитета, континуирана сарадња одржава се са универзитетима у региону (Универзитет у Београду, Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Загребу, Универзитет у Љубљани, Универзитет у Пули). Наставници и сарадници ангажовани на овом студијском програму учествују у истраживачким мрежама међународног и регионалног значаја, његујући интердисциплинарни приступ настави и истраживању. Двије такве мреже су француски Cercle de Belém, истраживачки институт за политичка и економска питања од европског значаја, те мрежа ReLDI (Regional Linguistic Data Initiative), која окупља лингвисте из региона у циљу осавремењивања научних метода и наставе у области науке о језику. Такође, Студијски програм италијанског језика и књижевности је, у име Универзитета у Бањој Луци, носилац пројекта PERSEO (Pan-European Research Center of Society Studies and Policies), интеруниверзитетског истраживачког центра, који окупља 18 универзитета и истраживачких института, а чији је оснивач Универзитет Chieti-Pescara у Италији.

Како остварити стипендију?

Захваљујући оствареној сарадњи Студијског програма италијанског језика и књижевности са италијанским универзитетима и институцијама, студенти италијанског језика и књижевности имају могућност да кроз стипендирани боравак у Италији усаврше своје језичке компетенције, али и да италијанску културу доживе на непосредан и директан начин.

У оквиру Еразмус + пројекта мобилности Студијски програм италијанског језика и књижевности реализовао је 2017. године уговор о размјени студената и наставног особља са Одсјеком за стране језике и књижевности и савремене културе Универзитета у Торину. С обзиром на успјех пројекта и професионално задовољство наставника и студената који учествују у размјени, у плану је проширивање размјене Еразмус + на друге универзитете у Италији и региону.

Поред размјене Еразмус +, студенти овог студијског програма сваке године имају прилику да проведу три мјесеца на универзитетима за странце (Универзитет у Перуђи, Универзитет у Сијени и Универзитет у Ређо Калабрији), и то захваљујући стипендијама Владе Италије. Студентима су такође доступне стипендије за краће боравке у Италији, који предвиђају усавршавање кроз интензивне курсеве језика и културе на најпрестижнијим школама и институтима.

Студентима Филолошког факултета доступно је и неколико стипендија које додјељују различите институције власти у Републици Српској.

Министарство просвјете и културе крајем октобра свaке године објављује пет конкурса за додјелу стипендија студентима, и то:

  1. Конкурс за додјелу стипендија успјешним студентима првог, другог и трећег циклуса студија у Републици Српској;
  2. Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија у категорији осталих студената;
  3. Конкурс за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија у иностранству;
  4. Конкурс за додјелу стипендија студентима са инвалидитетом првог, другог и трећег циклуса студија који остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица;
  5. Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике Српске.

Конкурси за додјелу ових стипендија објављују се у дневном листу Независне новине, као и на порталу Владе Републике Српске, на страници Министарства просвјете и културе: www.vladars.net.

Изузетно успјешним студентима сваке године доступна је стипендија Фонда „Др Милан Јелић”. Овај фонд додјељује стипендије талентованим студентима додипломских и послиједипломских студија, тј. студентима I, II и III циклуса високог образовања, у земљи и иностранству. Конкурс за додјелу ових стипендија расписује се крајем октобра сваке године. За више информација можете посјетити веб-страницу Фонда: www.fondmilanjelic.org.

Поред ових стипендија, студентима су на располагању тзв. општинске стипендије, које својим студентима додјељују градске или општинске власти.