judi bola judi bola resmi terpercaya

Шта вас очекује на Студијском програму енглеског језика и књижевности? 

Студијски програм енглеског језика и књижевности покренут је 1994. године под окриљем Филозофског факултета, а од 2009. налази се у склопу Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци. Наставни план и програм првог циклуса овог студијског програма обухвата укупно 35 обавезних и седам изборних предмета, распоређених у осам семестара, тј. четири академске године. Поред предмета који се баве изучавањем језика, културе и књижевности енглеског говорног подручја, ту је и дидактичко-методичка група предмета која студентима пружа практичну примјену стечених знања.

Како уписати Студијски програм енглеског језика и књижевности?

Приликом уписа на овај студијски програм, сви пријављени кандидати полажу пријемни испит. Пријемни испит на Студијском програму енглеског језика и књижевности подразумијева полагање теста који се састоји из два дијела – тест из српског језика (који носи 10 бодова) и тест из енглеског језика (који носи 40 бодова). Филолошки факултет пред пријемни испит организује и два дана припремне наставе, када асистенти који су запослени на овом студијском програму са пријављеним кандидатима вјежбају задатке и прелазе теме из свих области које су обухваћене пријемним испитом.

Какве се могућности запослења нуде након што завршите овај студијски програм?

Након завршеног првог циклуса, студенти стичу академско звање професора енглеског језика и књижевности. Студијски програм је осмишљен тако да студенте оспособи не само за послове наставника и професора енглеског језика и књижевности него и за послове лектора, преводилаца, али и послове у многим другим секторима.

Такође, дипломирани студенти имају могућност да наставе школовање у оквиру другог циклуса студија (мастер студије), које траје једну годину (два семестра), а завршава израдом и одбраном изабране мастер тезе. Након завршеног другог циклуса студија, стиче се академско звање мастер енглеског језика и књижевности. Студентима се након завршеног другог циклуса студија нуди могућност уписа на трећи циклус (докторске студије). Настава на трећем циклусу студија одвија се у оквиру програма Филологија (Наука о језику или Наука о књижевности), а траје три академске године (шест семестара). Завршни корак на овом циклусу студија представља израда и одбрана докторске дисертације.

Које су то предности и зашто би будући студенти требало да се одлуче за Студијски програм енглеског језика и књижевности на Филолошком факултету у Бањој Луци?

Студијски програм енглеског језика и књижевности покренуо је програм студентске праксе на Филолошком факултету у Бањој Луци. Већ неколико година студенти овог студијског програма проводе три мјесеца у зимском и љетњем семестру у министарствима и органима управе Републике Српске, преводећи различите законске акте и помажући службеницима поменутих институција у свакодневној комуникацији на енглеском језику са тијелима Европске комисије и осталим међународним организацијама. Кроз овај програм до сада је прошло око 80 студената, а поједини су пронашли и запослење у некој од институција у којима су обављали праксу. За сада је овај програм јединствен у Републици Српској. Поред тога, већ неколико година одвија се и методичка пракса за студенте овог студијског програма и њихове колеге са осталих студијских програма Филолошког факултета у Бањој Луци. Током поменуте праксе, која траје један семестар, студенти завршних година држе бесплатне курсеве страних језика заинтересованим студентима, особљу и пријатељима Универзитета у Бањој Луци, уз надзор ментора и присуство колега који такође обављају праксу. На овај начин студентима се пружа могућност стицања праксе у стварним условима, што је надоградња обавезног процеса хоспитовања, а истовремено се заинтересованим грађанима нуди могућност похађања часова енглеског, њемачког, француског, италијанског и руског језика те српског језика за странце на нашем факултету. По окончању курсева, Факултет полазницима осигурава потврде о похађању курса и о успјешно положеном завршном испиту.

Поред тога, Студијски програм енглеског језика и књижевности иницирао је и оснивање Центра за стране језике и превођење, који дјелује у склопу Филолошког факултета, а један од његових основних циљева јесте да окупи што више дипломаца и студената завршних година на пословима превођења и едукације одраслих, уз подршку и надзор ментора са матичних катедара.

Како остварити стипендију?

Студентима Филолошког факултета доступно је неколико стипендија које додјељују различите институције власти у Републици Српској.

Министарство просвјете и културе крајем октобра свaке године објављује пет конкурса за додјелу стипендија студентима, и то:

  1. Конкурс за додјелу стипендија успјешним студентима првог, другог и трећег циклуса студија у Републици Српској;
  2. Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија у категорији осталих студената;
  3. Конкурс за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија у иностранству;
  4. Конкурс за додјелу стипендија студентима са инвалидитетом првог, другог и трећег циклуса студија који остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица;
  5. Конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике Српске.

Конкурси за додјелу ових стипендија објављују се у дневном листу Независне новине, као и на порталу Владе Републике Српске, на страници Министарства просвјете и културе: www.vladars.net.

Изузетно успјешним студентима сваке године доступна је стипендија Фонда „Др Милан Јелић”. Овај фонд додјељује стипендије талентованим студентима додипломских и послиједипломских студија, тј. студентима I, II и III циклуса високог образовања, у земљи и иностранству. Конкурс за додјелу ових стипендија расписује се крајем октобра сваке године. За више информација можете посјетити веб-страницу Фонда: www.fondmilanjelic.org.

Поред ових стипендија, студентима су на располагању тзв. општинске стипендије, које својим студентима додјељују градске или општинске власти.