Пријава за полагање стручног испита

 

Поштовани,

Обрасце за полагање стручног испита кандидати треба да доставе у Студентску службу Филолошког факултета у периоду од 02.10.2017. до 16. 10. 2017. године.

За полагање стручног испита кандидат је обавезан доставити сљедећу документацију из школе у којој је одрадио приправнички стаж:

1. Пријава за полагање стручног испита (потврда образовно-васпитне установе у којој је приправник запослен о трајању приправничког/волонтерског стажа – 12 мјесеци ). Пријава се доставља на обрасцу бр:1 који посједују школе.

2. Извјештај ментора о раду приправника (волонтера)

3. Сагласност Наставничког вијећа школе о изласку приправника на стручни испит

4. Овјерена копија дипломе о завршеном факултету

5. Уговор о раду уз пореску пријаву да су уплаћивани доприноси за вријеме приправничког стажа

6. Примјерак уплате од 330 КМ уколико је положена педагошка група предмета током студирања. Уколико кандидат у току свог високошколског образовања није положио педагошку групу предмета плаћа додатних 100 КМ.

 

O начину плаћања стручног испита кандидати ће бити благовремено обавјештени.

 

У склопу стручног испита кандидат полаже:

1. педагогију (уколико није полагао током студирања)

2. психологију (уколико није полагао током студирања)

3. основе уставног уређења и прописа у области образовања и васпитања Републике Српске

4. практични рад са методиком струке.