Γραμματεία

Željka Bašić

+387 51 340 122
zeljka.basic@flf.unibl.org
Γραφείο 9

Υπεύθυνος για  μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς κύκλους σπουδών

Dragan Petrović

+387 51 340 122
dragan.petrovic@flf.unibl.org
Γραφείο 9

Υπεύθυνοι για θέματα φοιτητών

Goran Milaković

+387 51 340 143
goran.milakovic@flf.unibl.org
Γραφείο 22

Darija Branković

+387 51 340 143
darija.brankovic@flf.unibl.org
Γραφείο 22