Др Мијана Кубурић Мацура, доцент

Водитељ Студијског програма српског језика и књижевности

Тел. + 387 51 340 127

mijana.kuburic-macura@flf.unibl.org

Kабинет бр. 18

 

Мр Андреја Марић, виши асистент

Секретар Студијског програма српског језика и књижевности

Тел. + 387 51 340 120

andreja.maric@flf.unibl.org

Kабинет бр. 17