Проф. др Јеленка Пандуревић, ванредни професор

Водитељ Студијског програма српског језика и књижевности

Тел. + 387 51 340 124

jelenka.pandurevic@flf.unibl.org

Kабинет бр. 11

 

Нина Говедар, ма, виши асистент

Секретар Студијског програма српског језика и књижевности

Тел. + 387 51 340 123

nina.govedar@flf.unibl.org

Kабинет бр. 12