judi bola judi bola resmi terpercaya

Конференција Србистика данас осмишљена је као континуиран израз научног дјеловања Катедре за србистику Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, али и других универзитетских центара у којима се изучавају српски језик, књижевност и култура. Намјера организатора јесте да једном годишње реализује научно окупљање у склопу којег би били представљени значајни резултати научноистраживачког рада у поменутим филолошким и културолошким областима, али и у сродним областима које је наша катедра градила и развијала у претходним деценијама. Наша намјера је да ова конференција буде мјесто окупљања и продуктивне сарадње србиста из регионалних, али и међународних универзитетских центара.

Прва конференција под називом Србистика данас: проблеми и перспективе савременог тумачења српског језика, књижевности и културе одржана је на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци од 23. до 26. марта 2016. године, а окупила је, када је ријеч о српској науци о језику, књижевности и култури, значајна научна имена из земље, региона, али и иностранства.

Србистика данас: савремени приступи тумачењу српског језика, књижевности и културе назив је друге по реду конференције, која је одржана 24. марта 2017. године на Филолошком факултету у Бањој Луци. Радном дијелу конференције претходила су пленарна излагања проф. др Але Татаренко (Универзитет Ивана Франка у Лавову), проф. др Рајне Драгићевић (Универзитет у Београду), проф. др Јасмине Ахметагић (Институт за српску културу Приштина–Лепосавић) и проф. др Маје Анђелковић (Универзитет у Крагујевцу).

Тема треће по реду конференције Србистика данас била је Српска филологија и национално страдање, а сама конференција одржана је 30. марта 2018. године. Пленарна излагања повјерена су проф. др Милу Ломпару (Универзитет у Београду) и проф. др Ранку Поповићу (Универзитет у Бањој Луци).

Тема четврте конференције гласила је Политика у српском језику, књижевности и култури. Конференција је одржана 30. марта 2019. године а отворена је пленарним излагањима проф. др Радмила Маројевића (Универзитет у Београду) и проф. др Богумиле Кањевске (Универзитет „Адам Мицкијевич” у Пoзнању).

Породица и породични односи у српском језику, књижевности и култури била је тема петог зборника, који наставља традицију Србистике данас под новим насловом Philologia Serbica.

Поменуте конференције окупиле су научне раднике из неколико академских центара Републике Српске и Србије, али и Европе, који су се публици представили квалитетним и разноврсним рефератима, што – када је ријеч о назначеним темама – несумњиво представља значајне доприносе науци о српској књижевности и језику, те полазну тачку за будућа проучавања у оквирима постављених тема. Из годинe у годину Србистика данас окупља, поред еминентних стручњака из дате области, и младе филологе, студенте мастер и докторских студија, који су указано повјерење оправдали својим досадашњим научним радовима, посвједочивши тако да је ријеч о перспективним младим научницима. Све до сада наведено свакако је допринијело томе да Србистика данас буде категоризована као научна конференција републичког значаја у Републици Српској. Важно је напоменути и то да су све конференције заокружене објављивањем истоимених зборника радова.

Научна конференција Србистика данас Катедре за србистику Филолошког факултета у Бањој Луци – као и пратећи зборник – својом концепцијом и избором темâ постала је препознатљив научни догађај и у академским срединама изван Републике Српске, чиме свакако доприноси подизању научног угледа не само Филолошког факултета већ и Универзитета у Бањој Луци. Пред нама су, надамо се, још године заједничког рада на афирмацији матичне академске средине и њене србистике, те њеног научног повезивања са институцијама србистичке филологије у свијету.