Мы изучаем языки, чтобы общаться с миром Мы раздвигаем границы наших знаний Мы совершенствуемся Мы исследуем Мы учимся, путешествуя Мы путешествуем, учась Мы это делаем с энтузиазмом и
преданностью
Присоединяйтесь к нам!

塞尔维亚语和文学 英语和文学 德语和文学 意大利语和文学 法语和文学以及拉丁语 俄语和塞尔维亚语言和文学

Филолошки факултет придаје велики значај међународној сарадњи,
те стога има потписане уговоре с многим факултетима, универзитетима и културним институцијама из Европе,
у склопу којих се обављају истраживањa и размјена студената и факултетског особља. Посебна пажња посвећује
се и студијским посјетама, радионицама, љетњим школама и семинарима у иностранству и код нас.
Развијена међународна сарадња пружа студентима и факултетском особљу мноштво могућности за усавршавања
и студијске боравке на универзитетима широм Европе, током којих
имају прилику да унаприједе своја знања и говорне вјештине те да се упознају са културом земље у којој бораве.
Међународна сарадња

Из нашег угла