judi bola judi bola resmi terpercaya

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАЖУ САМО СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ ЗАВРШИЛИ СТУДИЈЕ НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ.

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

Основе опште лингвистике

Р. Бугарски, Увод у општу лингвистику, било које издање.

 

Српски језик

М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик 1 и 2, Научна књига, Београд, било које издање.

Пипер, П., Клајн., И., Нормативна граматика српског језика, Матица српска, Нови Сад, 2017.

 

Књижевност:

Петар Милосављевић, Теорија књижевности, било које издање.

Јован Деретић, Историја српске књижевности, било које издање.

Радован Вучковић, Писац, дело, читалац, Службени гласник, Београд, 2008.

Зденко Лешић, Језик и књижевно дело, Службени гласник, Београд, 2011.

Петар Милосављевић, Триптих о Лази Костићу, Народна библиотека „Карло Бијелицки”, Сомбор, 1991.