judi bola judi bola resmi terpercaya

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАЖУ САМО СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ ЗАВРШИЛИ СТУДИЈЕ НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ.

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

 

Предмети: Савремени италијански језик и Италијанска књижевност

 

Италијански језик:

Paolo D’Achille, Litaliano contemporaneo, Bologna, Il Mulino 2010

 

Италијанска књижевност:

AAVV Compendio di storia della letteratura italiana

(текст ће бити доступан у копирници Филолошког факултета).