judi bola judi bola resmi terpercaya

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАЖУ САМО СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ ЗАВРШИЛИ СТУДИЈЕ НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ.

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

 

Vitanović Slobodan, Vitanović Gordana, Francuska civilizacija, Beograd: Geopoetika, 1994.

Bescherelle.La grammaire pour tous, Paris, Hatier, s. d.

Bloomfield Anatole, Daill Emanuelle, DELF B2. 200 activités, Paris, CLE International, 2006.