Атанасије Александријски, Житије Светог Антонија, превод, предговор и коментари Данијел Дојчиновић, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2014.

ISBN 978-99955-58-22-2