ИДНазив предмета Семестар ECTSП+В
2. семестар
8Старословенски језик 2242+1
9Српска средњовјековна књижевност 2242+2
10Теорија књижевности 2242+2
11Српска народна књижевност 2253+1
12Историјска морфологија српског језика 1242+1
13Руски језик 2242+0
14Општа књижевност 1253+2
4. семестар
22Историја српског књижевног језика442+1
23Фонетика српског језика452+2
24Историја српске културе442+1
25Српска књижевност барока442+2
26Српска књижевност предромантизма452+2
27Општа књижевност 3 453+2
28Изборни предмет у 4 семестру:432+0
- Теорија романа
- Дубровачка барокна драма
6. семестар
36Српска књижевност реализма663+2
37Творба ријечи српског језика642+2
38Дијалектологија српског језика 2652+2
39 Упоредна граматика словенских језика 2653+1
40Методика наставе српског језика и књижевности 1673+3
41Изборни предмет у 6 семестру ( *списак предмета на дну стране )632+0
- Постмодерна књижевност
- Ономастика
8. семестар
48Психологија832+0
49Стилистика српског језика 2842+2
50Синтакса српског језика 2853+2
51Компаративно проучавање јужнословенских књижевности 2843+1
52Српска драма 20. вијека842+1
53Српска поезија 20. вијека 843+2
54 Завршни рад862+0