ИДНазив предмета Семестар ECTSП+В
1. семестар
1Старословенски језик 1152+2
2Теорија књижевности 1 152+2
3Историјска фонетика српског језика 1142+1
4Руски језик 1142+2
5Српска средњовјековна књижевност 1152+2
6Српска народна књижевност 1143+1
7Увод у општу лингвистику132+0
3. семестар
15Српска књижевност ренесансе 342+2
16Фонологија и акцентологија српског језика352+2
17Историјска морфологија српског језика 2352+2
18Српска књижевност од барока до класицизма352+2
19Општа књижевност 2352+2
20Страни језик:342+0
- Енглески језик
- Њемачки језик
- Италијански језик
- Француски језик
- Словеначки језик
21Изборни предмет у 3 семестру:332+0
- Преводна књижевност средњег вијека
- Дубровачка пасторална драма 16. вијека
5. семестар
29Дијалектологија српског језика 1542+1
30Лексикологија српског језика542+2
31Српска књижевност романтизма563+2
32Морфологија српског језика553+2
33Упоредна граматика словенских језика 1542+1
34Педагогија543+0
35Изборни предмет у 5 семестру:532+0
- Српска књижевност 19. вијека у БиХ
- Књижевна морфологија
7. семестар
42Синтакса српског језика 1752+2
43Стилистика српског језика 1742+1
44Компаративно проучавање јужнословенских књижевности 1743+0
45Методика наставе српског језика и књижевности 2 771+5
46Српска проза 20. вијека774+3
47Изборни предмет у 7 семестру:732+0
- Српско - словеначке језичке паралеле
- Српска књижевна критика и есејистика 20. вијека