IDНазив предмета СеместарECTSП+В
1. семестар
1Фонетика и фонологија руског језика 152+3
2Старословенски језик 1142+2
3Историја српског језика 1142+1
4Савремени руски језик 1150+3
5Увод у теорију књижевности142+1
6Српска средњовјековна књижевност142+1
7Фонологија и акцентологија српског језика142+2
3. семестар
15Морфологија руског језика 2362+2
16Морфологија српског језика352+2
17Савремени руски језик 3340+5
18Руска књижевност 19. вијека 1342+2
19Српска књижевност 19. вијека 1342+1
20Стилистика342+1
21Историја српске културе332+0
5. семестар
29Лексикологија руског језика542+1
30Лексикологија српског језика542+0
31Упоредна граматика словенских језика553+1
32Савремени руски језик 5540+5
33Руска књижевност 19. вијека 3553+2
34Српска књижевност 20. вијека 1552+2
35Психологија532+0
7. семестар
43Синтакса руског језика 2752+2
44Синтакса српског језика 2742+1
45Историја руског језика 1742+1
46Савремени руски језик 7740+5
47Руска књижевност 20. вијека 2752+2
48Историја руске културе742+0
49Методика наставе руског језика и књижевности 1742+2