IDНазив предметаСеместарECTSП+В
1. семестар
1Савремени њемачки језик 1 (годишњи испит) - интегрисане језичке вјежбе:190+7
"А"
"Б"
2Морфологија 1152+2
3Њемачка књижевност средњег вијека и барока152+2
4Српски језик 1152+2
5Увод у општу лингвистику122+0
6Теорија књижевности 1122+0
7Изборни предмет у 1 семестру: 122+0
- Страни језик (енглески)
- Страни језик (италијански)
- Страни језик (француски)
- Страни језик (словеначки)
3. семестар
15Савремени њемачки језик 2 (годишњи испит) - интегрисане језичке вјежбе:3100+8
"А"
"Б"
16Њемачка књижевност класике352+2
17Морфосинтакса њемачког језика352+2
18Landeskunde: Њемачка310+1
19Српски језик 3352+2
20,21.Изборни предмети у 3 семестру (студент бира два изборна предмета): 3
20- Семинар из њемачке књижевности 120+2
20- Семинар из њемачког језика 120+2
21- Страни језик (енглески)20+2
21- Страни језик (италијански)20+2
21- Страни језик (француски)
21- Страни језик (словеначки)
5. семестар
29Савремени њемачки језик 3 (годишњи испит) - интегрисане језичке вјежбе:5100+8
"А"
30Лексикологија њемачког језика552+2
31Њемачка књижевност романтизма552+2
32Културна историја 1532+1
33Методика наставе њемачког језика 1552+2
34Изборни предмет у 5 семестру: 522+0
- Психологија
7. семестар
41Савремени њемачки језик 4 (годишњи испит) - интегрисане језичке вјежбе:7100+8
"А"
42Семантика732+1
43Њемачка књижевност 20. вијекa752+2
44Метoдика наставе њемачког језика 3752+2
45Историја немачког језика 1752+2
46Изборни предмет у 7 семестрy: 722+0
- Пословна кореспонденција