IDНазив предметаСеместарECTSП+В
2. семестар
8Морфологија 2252+2
9Њемачка књижевност 18. вијекa252+2
10Српски језик 2252+2
11Општа лингвистика222+0
12Теорија књижевности 2222+0
13Савремени њемачки језик 1 (годишњи испит) - интегрисане језичке вјежбе290+7
"А"
"Б"
"В"
"Г"
"Д"
"Ђ"
"Е"
14Изборни предмет у 2 семестру: 222+0
- Страни језик (енглески)
- Страни језик (италијански)
- Страни језик (француски)
- Страни језик (чешки језик)
4. семестар
22Синтакса њемачког језика452+2
23Њемачка књижевност Гетеовог доба452+2
24Landeskunde: Аустрија410+1
25Српски језик 4452+2
26Савремени њемачки језик 2 (годишњи испит) - интегрисане језичке вјежбе4100+8
"А"
"Б"
"В"
"Г"
27,28Изборни предмети у 4 семестру (студент бира два изборна предмета): 4
27- Семинар из њемачке књижевности 220+2
27- Семинар из њемачког језика 220+2
28- Страни језик (енглески)20+2
28- Страни језик (италијански)20+2
28- Страни језик (француски)20+2
28- Страни језик (чешки)20+2
6. семестар
35Творба ријечи њемачког језика652+2
36Њемачка књижевност реализма652+2
37Културна историја 2632+1
38Методика наставе њемачког језика 2652+2
39Савремени њемачки језик 3 (годишњи испит) - интегрисане језичке вјежбе6100+8
"А"
"Б"
"В"
40Изборни предмет у 6 семестру: 622+0
- Педагогија
8. семестар
47Савремени њемачки језик 4 (годишњи испит) - интегрисане језичке вјежбе8100+8
"А"
"Б"
"В"
48Текстуална лингвистика832+1
49Њемачка књижевност послије 2. свјетског рата852+2
50Методика наставе њемачког језика 4852+2
51Дипломски рад850+4
52Изборни предмет у 8 семестру: 822+0
- Дидактика
- Комуникологија