IDНазив предметаСеместарECTSП+В
1. семестар
1Француски језик 1172+4
2Савремени француски језик 1170+6
3Француска књижевност 1162+2
4Латински језик 1152+2
5Српски језик 1132+1
6Увод у општу лингвистику 1122+0
3. семестар
13Француски језик 3372+4
14Савремени француски језик 3370+6
15Француска књижевност 3362+2
16Латински језик 3352+2
17Српски језик 3332+1
18Изборни предмет у 3 семестру: 322+0
Страни језик (енглески 1)
Страни језик (њемачки 1)
Страни језик (италијански 1)
Страни језик (словеначки 1)
5. семестар
25Француски језик 5552+4
26Савремни француски језик 5550+4
27Француска књижевност 5552+2
28Синтакса латинског језика 1542+1
29Методика наставе француског језика 1562+2
30Педагогија532+0
31Изборни предмет у 5 семестру:
521+1
- Из области латинског језика:
Вулгарни латинитет
- Из области француске књижевности:
Франсоа Рабле и средњевјековна култура
- Из области методике наставе:
Настава француског језика на раном узрасту
7. семестар
39Француски језик 7762+4
40Савремени Француски језик 7750+4
41Француска књижевност 7752+2
42Методика наставе француског језика 3751+2
43Римска књижевност републиканског доба752+2
44Теорија превођења 1721+1
45Изборни предмет у 7 семестрy: 721+1
- Из области француског језика:
Основи прагматике
- Из области француске књижевности:
Франкофона књижевност;
Интертекстуални аспекти Бодлерове поетике
- Из области методике наставе:
Интеркултуралност у настави страних језика