IDНазив предметаСеместарЕCTSП+В
1. семестар
1Савремени италијански језик 11112+9
2Фонологија италијанског језика132+0
3Италијанска култура 1152+2
4Српски језик 1132+0
5Увод у теорију књижевности142+1
6Латински језик 1141+2
3. семестар
13Савремени италијански језик 33102+8
14Увод у италијанску књижевност352+2
15Латински језик 3331+2
16Синтакса италијанског језика332+0
17Други романски језик 1 (француски)331+2
18Изборни предмет 1. у 3 семестру:332+0
- Односи између италијанске културе и италијанске кинематографије
19Изборни предмет 2. у 3 семестру:332+0
- Италијанска књижевна географија
5. семестар
27Савремени италијански језик 5592+7
28Италијанска књижевност 15.-16. вј.552+2
29Историја италијанског језика 1552+2
30Психологија532+0
31Теорија превођења542+1
32Изборни предмет у 5 семестру:542+1
- Италијанска текстологија
7. семестар
39Превођење742+1
40Савремени италијански језик 7792+7
41Италијанска књижевност 19. вј.752+2
42Академско писање на италијанском језику732+0
43Методика наставе италијанског језика 2752+2
44Изборни предмет у 7 семестрy:742+1
- Италијанска женска књижевност