IDНазив предметаСеместарECTSП+В
1. семестар
1Савремени енглески језик 11101+8
2Средњовјековна енглеска књижевност152+2
3Увод у англистику142+2
4Граматика енглеског језика 1152+2
5Српски језик 1132+0
6Изборни предмет у 1 семестру:132+0
Увод у проучавање енглеске књижевности
Увод у теорију књижевности
3. семестар
12Савремени енглески језик 3381+6
13Књижевност енглеског класицизма и романтизма352+2
14Америчка књижевност до 20. вијека352+2
15Морфологија енглеског језика352+2
16Изборни предмет 1. у 3 семестру:342+2
Британска култура
Креативно писање
17Изборни предмет 2. у 3 семестру (страни језик 1):332+0
- Њемачки језик
- Италијански језик
- Француски језик
- Словеначки језик
5. семестар
23Савремени енглески језик 5581+6
24Морфосинтакса енглеског језика 2552+2
25Шекспир552+2
26Енглеска књижевност модернизма552+2
27Психологија532+0
28Изборни предмет у 5 семестру:542+2
Лексикологија енглеског језика
Семантика
7. семестар
35Синтакса енглеског језика 2772+2
36Методика наставе енглеског језика 2772+2
37Савремени енглески језик 7781+6
38Изборни предмет 1. у 7 семестру:742+2
Фонологија енглеског језика
39Изборни предмет 2. у 7 семестру:742+2
Савремени енглески роман
Социолингвистика