IDНазив предметаСеместарECTSП+В
1. семестар
1Савремене лингвистичке теорије152+2
2Савремене књижевне теорије152+2
3Академско писање152+2
4,5,6.Изборни предмети (бирају се 3 предмета) :152+2
- Њемачко-српске културне везе1
- Фразеологија њемачког језика1
- Њемачка драма 20. вијека1
- Аустријска књижевност1
- Организација савремене наставе1
2. семестар
7Ужа научна област2104+0
8Студијски истраживачки рад25
9Завршни рад215