IDНазив предметаСеместарECTSП+В
1Савремене лингвистичке теорије 162+2
2Савремене књижевне теорије162+2
3Академско писање162+2
4Изборни предмети (бира се 1 предмет) : 162+2
Теорија превођења
Контрастивна анализа језика: француски и српски језик у контрасту
Основи романске филологије
Семантика и стилистика
5Изборни предмети 2 (бира се 1 предмет): 162+2
Историјска поетика францсуког романа/драме /поезије: Аутобиографија и аутобиографски простор у француској прози ХХ вијека
Француска мисао 20. вијека
Француско-српске књижевне везе
Семестар 2
6Ужа научна област 2104+0
7Студијски истраживачки рад 25
8Завршни рад 215