ID Назив предмета Семестар ECTS П+В
1. семестар
1 Старословенски језик 1
2 Теорија књижевности 1
3 Историјска фонетика српског језика 1
4 Руски језик 1
5 Српска средњовјековна књижевност 1
6 Српска народна књижевност 1
7 Увод у општу лингвистику
2. семестар
8 Старословенски језик 2
9 Српска средњовјековна књижевност 2 2 4 2+2
10 Теорија књижевности 2
11 Српска народна књижевност 2 2 5 3+1
12 Историјска морфологија српског језика 1 2 4 2+1
13 Руски језик 2 2 4 2+0
14 Општа књижевност 1 2 5 3+2
3. семестар
15 Српска књижевност ренесансе 3 4 2+2
16 Фонологија и акцентологија српског књижевног језика 3 5 2+2
17 Историјска морфологија српског језика 2 3 5 2+2
18 Српска књижевност од барока до класицизма 3 4 2+2
19 Општа књижевност 2 3 5 3+2
20 Страни језик: 3 4 2+0
– Енглески језик
– Њемачки језик
– Италијански језик
– Француски језик
– Чешки језик
21 Изборни предмет у 3 семестру ( *списак предмета на дну стране ) 3 3 2+0
4. семестар
22 Историја српског књижевног језика 4 4 2+1
23 Фонетика српског језика 4 5 2+2
24 Историја српске културе 4 4 2+1
25 Српска књижевност барока 4 4 2+2
26 Српска књижевност предромантизма 4 5 2+2
27 Општа књижевност 3 4 5 3+2
28 Изборни предмет у 4 семестру ( *списак предмета на дну стране ) 4 3 2+0
5. семестар
29 Дијалектологија српског језика 1 5 4 2+1
30 Лексикологија српског језика 5 4 2+2
31 Српска књижевност романтизма 5 6 3+2
32 Морфологија српског језика 5 5 3+2
33 Упоредна граматика словенских језика 1 5 4 2+1
34 Педагогија 5 4 3+0
35 Изборни предмет у 5 семестру ( *списак предмета на дну стране ) 5 3 2+0
6. семестар
36 Српска књижевност реализма 6 6 3+2
37 Творба ријечи српског језика 6 4 2+2
38 Дијалектологија српског језика 2 6 5 2+2
39 Упоредна граматика словенских језика 2 6 5 3+1
40 Методика наставе српског језика и књижевности 1 6 7 3+3
41 Изборни предмет у 6 семестру ( *списак предмета на дну стране ) 6 3 2+0
7. семестар
42 Синтакса српског језика 1 7 5 2+2
43 Стилистика српског језика 1 7 4 2+1
44 Компаративно проучавање јужнословенских књижевности 1 7 4 3+0
45 Методика наставе српског језика и књижевности 2 7 7 1+5
46 Српска проза 20. вијека 7 7 4+3
47 Изборни предмет у 7 семестру ( *списак предмета на дну стране ) 7 3 2+0
8. семестар
48 Психологија 8 3 2+0
49 Стилистика српског језика 2 8 4 2+2
50 Синтакса српског језика 2 8 5 3+2
51 Компаративно проучавање јужнословенских књижевности 2 8 4 3+1
52 Српска драма 20. вијека 8 4 2+1
53 Српска поезија 20. вијека 8 4 3+2
54 Завршни рад 8 6 2+0

* Списак изборних предмета:

– Античка митологија и књижевност
– Библијски мотиви у српској књижевности
– Дубровачка барокна драма
– Дубровачка пасторална драма 16. вијека
– Историја писма, књиге и библиотека
– Историја превођења код Срба
– Историје српске књижевности
– Језик српских реалиста
– Књижевна морфологија
– Књижевна тематологија
– Књижевност за дјецу
– Лингвистика текста
– На маргини средњег вијека
– Наратологија
– Народне баладе
– Ономастика
– Ортографија
– Поетика хуманизма и ренесансе
– Постмодерна књижевност
– Преводна књижевност средњег вијека
– Средњовјековни књижевни ликови у ликовним представама
– Српска књижевна критика и есејистика 20. вијека
– Српска књижевност 19. вијека у БиХ
– Српска књижевност и српски филолошки програм
– Српска народна предања
– Српско-словеначке језичке паралеле
– Српскословенска лексика
– Стилистика драмског текста
– Теорија романа
– Теренска истраживања усмене књижевности
– Увод у општу и компаративну књижевност
– Увод у теорију прозе
– Филолошка анализа српскослов. текстова