judi bola judi bola resmi terpercaya situs slot gacor terpercaya slot pragmatic play idn poker slot pro thailand
ИДНазив предмета СеместарECTSП+В
1. семестар
1Старословенски језик 1152+2
2Теорија књижевности 1 152+2
3Историјска фонетика српског језика 1142+1
4Руски језик 1142+2
5Српска средњовјековна књижевност 1152+2
6Српска народна књижевност 1143+1
7Увод у општу лингвистику132+0
2. семестар
8Старословенски језик 2242+1
9Српска средњовјековна књижевност 2242+2
10Теорија књижевности 2242+2
11Српска народна књижевност 2253+1
12Историјска морфологија српског језика 1242+1
13Руски језик 2242+0
14Општа књижевност 1253+2
3. семестар
15Српска књижевност ренесансе 342+2
16Фонологија и акцентологија српског књижевног језика352+2
17Историјска морфологија српског језика 2352+2
18Српска књижевност од барока до класицизма352+2
19Општа књижевност 2352+2
20Страни језик:342+0
- Енглески језик
- Италијански језик
- Француски језик
21Изборни предмет у 3 семестру:332+0
- Преводна књижевност средњег вијека
- Дубровачка пасторална драма 16. вијека
4. семестар
22Историја српског књижевног језика442+1
23Фонетика српског језика452+2
24Историја српске културе442+1
25Српска књижевност барока442+2
26Српска књижевност предромантизма452+2
27Општа књижевност 3453+2
28Изборни предмет у 4 семестру:432+0
- Теорија романа
- Барокна драма
5. семестар
29Дијалектологија српског језика 1542+1
30Лексикологија српског језика542+2
31Српска књижевност романтизма563+2
32Морфологија српског језика553+2
33Упоредна граматика словенских језика 1542+1
34Педагогија543+0
35Изборни предмет у 5 семестру:532+0
- Српска књижевност 19. вијека у БиХ
- Књижевна морфологија
6. семестар
36Српска књижевност реализма663+2
37Творба ријечи српског језика642+2
38Дијалектологија српског језика 2652+2
39 Упоредна граматика словенских језика 2653+1
40Методика наставе српског језика и књижевности 1673+3
41Изборни предмет у 6 семестру:632+0
- Постмодерна књижевност
- Ономастика
7. семестар
42Синтакса српског језика 1752+2
43Стилистика српског језика 1742+1
44Компаративно проучавање јужнословенских књижевности 1743+0
45Методика наставе српског језика и књижевности 2771+5
46Српска проза 20. вијека774+3
47Изборни предмет у 7 семестру:732+0
- Српско - словеначке језичке паралеле
- Српска књижевна критика и есејистика 20. вијека
8. семестар
48Психологија832+0
49Стилистика српског језика 2842+2
50Синтакса српског језика 2853+2
51Компаративно проучавање јужнословенских књижевности 2843+1
52Српска драма 20. вијека842+1
53Српска поезија 20. вијека843+2
54Завршни рад862+0
- Предмети који нису активирани у академској 2019/2020. години:
- Античка митологија и књижевност
- Библијски мотиви у српској књижевности
- Историја писма, књиге и библиотека
- Лингвистика текста
- На маргини средњег вијека
- Народне баладе
- Ортографија
- Средњовјековни књижевни ликови у ликовним представама
- Српска народна предања
- Српскословенска лексика
- Стилистика драмског текста
- Теренска истраживања усмене књижевности
- Увод у теорију прозе
- Филолошка анализа српскословенских текстова
- Њемачки језик
- Чешки језик