IDНазив предметаСеместарECTSП+В
1. семестар
1Фонетика и фонологија руског језика 152+3
2Старословенски језик 1142+2
3Историја српског језика 1142+1
4Савремени руски језик 1150+3
5Увод у теорију књижевности142+1
6Српска средњовјековна књижевност142+1
7Фонологија и акцентологија српског језика142+2
2. семестар
8Морфологија руског језика 1263+4
9Старословенски језик 2242+1
10Историја српског језика 2242+1
11Фонетика српског језика242+1
12Савремени руски језик 2240+3
13Српска књижевност средњег доба242+1
14Стара руска књижевност и 18. вијек242+1
3. семестар
15Морфологија руског језика 2362+2
16Морфологија српског језика352+2
17Савремени руски језик 3340+5
18Руска књижевност 19. вијека 1342+2
19Српска књижевност 19. вијека 1342+1
20Стилистика342+1
21Историја српске културе332+0
4. семестар
22Творба ријечи руског језика452+1
23Творба ријечи српског језика452+1
24Савремени руски језик 4440+5
25Руска књижевност 19. вијека 2453+2
26Српска књижевност 19. вијека 2442+2
27Српска народна књижевност442+1
28Изборни предмет:432+0
- Руска емиграција
- Српска књижевна критика и есејистика 20. вијека
- Дубровачка пасторална драма XVI вијека
5. семестар
29Лексикологија руског језика542+1
30Лексикологија српског језика542+0
31Упоредна граматика словенских језика553+1
32Савремени руски језик 5540+5
33Руска књижевност 19. вијека 3553+2
34Српска књижевност 20. вијека 1552+2
35Психологија532+0
6. семестар
36Синтакса руског језика 1652+2
37Синтакса српског језика 1652+2
38Савремени руски језик 6640+5
39Руска књижевност 20. вијека 1652+2
40Српска књижевност 20. вијека 2652+2
41Педагогија632+0
42Изборни предмет:632+0
- Српско-словеначке језичке паралеле
- Политичка и културна историја Руса
7. семестар
43Синтакса руског језика 2752+2
44Синтакса српског језика 2742+1
45Историја руског језика 1742+1
46Савремени руски језик 7740+5
47Руска књижевност 20. вијека 2752+2
48Историја руске културе742+0
49Методика наставе руског језика и књижевности 1742+2
8. семестар
50Историја руског језика 2842+1
51Савремени руски језик 8840+5
52Методика наставе руског језика и књижевности 2841+3
53Методика наставе српског језика и књижевности841+3
54Руска књижевност 20. вијека 3832+2
55Страни језик (изборни):
Страни језик (енглески)832+1
Страни језик (њемачки)832+1
Страни језик (италијански)832+1
Страни језик (француски)832+1
Страни језик (чешки)832+1
57Завршни рад882+0