IDНазив предметаСеместарECTSП+В
1. семестар
1Морфологија 1152+2
2Савремени њемачки језик 1 (годишњи испит) - интегрисане језичке вјежбе190+7
3Њемачка књижевност средњег вијека и барока152+2
4Српски језик 1152+2
5Увод у општу лингвистику122+0
6Теорија књижевности 1122+0
7Изборни предмет у 1 семестру:122+0
- Страни језик (енглески)
- Страни језик (италијански)
- Страни језик (француски)
- Страни језик (чешки)
2. семестар
8Морфологија 2252+2
9Њемачка књижевност 18. вијекa252+2
10Српски језик 2252+2
11Општа лингвистика222+0
12Теорија књижевности 2222+0
13Савремени њемачки језик 1 (годишњи испит) - интегрисане језичке вјежбе290+7
14Изборни предмет у 2 семестру:222+0
- Страни језик (енглески)
- Страни језик (италијански)
- Страни језик (француски)
- Страни језик (чешки језик)
3. семестар
15Њемачка књижевност класике352+2
16Морфосинтакса њемачког језика352+2
17Landeskunde: Њемачка310+1
18Српски језик 3352+2
19Савремени њемачки језик 2 (годишњи испит) - интегрисане језичке вјежбе3100+8
20,21.Изборни предмети у 3 семестру (студент бира два изборна предмета):3
20- Семинар из њемачке књижевности 220+2
21- Страни језик (енглески)20+2
21- Страни језик (италијански)20+2
21- Страни језик (француски)
21- Страни језик (чешки језик)
4. семестар
22Синтакса њемачког језика452+2
23Њемачка књижевност Гетеовог доба452+2
24Landeskunde: Аустрија410+1
25Српски језик 4452+2
26Савремени њемачки језик 2 (годишњи испит) - интегрисане језичке вјежбе4100+8
27,28Изборни предмети у 4 семестру (студент бира два изборна предмета):4
27- Семинар из њемачке књижевности 220+2
28- Страни језик (енглески)20+2
28- Страни језик (италијански)20+2
28- Страни језик (француски)20+2
28- Страни језик (чешки)20+2
5. семестар
29Савремени њемачки језик 3 (годишњи испит) - интегрисане језичке вјежбе5100+8
30Лексикологија њемачког језика552+2
31Њемачка књижевност романтизма552+2
32Културна историја 1532+1
33Методика наставе њемачког језика 1552+2
34Изборни предмет у 5 семестру:522+0
- Психологија
6. семестар
35Творба ријечи њемачког језика652+2
36Њемачка књижевност реализма652+2
37Културна историја 2632+1
38Методика наставе њемачког језика 2652+2
39Савремени њемачки језик 3 (годишњи испит) - интегрисане језичке вјежбе6100+8
40Изборни предмет у 6 семестру:622+0
- Педагогија
7. семестар
41Семантика732+1
42Савремени њемачки језик 4 (годишњи испит) - интегрисане језичке вјежбе7100+8
43Њемачка књижевност 20. вијекa752+2
44Метoдика наставе њемачког језика 3752+2
45Историја немачког језика 1752+2
46Изборни предмет у 7 семестрy:722+0
- Пословна кореспонденција
8. семестар
47Савремени њемачки језик 4 (годишњи испит) - интегрисане језичке вјежбе8100+8
48Текстуална лингвистика832+1
49Њемачка књижевност послије 2. свјетског рата852+2
50Методика наставе њемачког језика 4852+2
51Дипломски рад850+4
52Изборни предмет у 8 семестру:822+0
- Дидактика
- Комуникологија