IDНазив предметаСеместарЕCTSП+В
1. семестар
1Савремени италијански језик 11112+9
2Фонологија италијанског језика132+0
3Италијанска култура 1152+2
4Српски језик 1132+0
5Увод у теорију књижевности142+1
6Латински језик 1141+2
2. семестар
7Италијанска култура 2252+2
8Савремени италијански језик 22112+9
9Српски језик 2232+0
10Морфологија италијанског језика242+1
11Увод у општу лингвистику232+0
12Латински језик 2241+2
3. семестар
13Савремени италијански језик 33102+8
14Увод у италијанску књижевност352+2
15Латински језик 3331+2
16Синтакса италијанског језика332+0
17Други романски језик 1 (француски)331+2
18Изборни предмет 1. у 3 семестру:332+0
- Односи између италијанске културе и италијанске кинематографије
19Изборни предмет 2. у 3 семестру:332+0
- Италијанска књижевна географија
4. семестар
20Савремени италијански језик 44102+8
21Италијанска књижевност 14. вј.452+2
22Латински језик 4431+2
23Семантика и лексикологија италијанског језика432+0
24Други романски језик 2 (француски 2)432+0
25Изборни предмет 1. у 4 семестру:432+0
- Форме и жанрови италијанске књижевности
26Изборни предмет 2. у 4 семестру:432+0
- Односи између италијанске културе и италијанске историје
5. семестар
27Савремени италијански језик 5592+7
28Италијанска књижевност 15.-16. вј.552+2
29Историја италијанског језика 1552+2
30Психологија532+0
31Теорија превођења542+1
32Изборни предмет у 5 семестру:542+1
- Италијанска текстологија
6. семестар
33Савремени италијански језик 6692+7
34Италијанска књижевност 17.-18. вј.652+2
35Историја италијанског језика 2652+2
36Методика наставе италијанског језика 1642+1
37Педагогија
38Изборни предмет у 6 семестру:642+1
- Методика италијанског писаног текста
7. семестар
39Превођење742+1
40Савремени италијански језик 7792+7
41Италијанска књижевност 19. вј.752+2
42Академско писање на италијанском језику732+0
43Методика наставе италијанског језика 2752+2
44Изборни предмет у 7 семестрy:742+1
- Италијанска женска књижевност
8. семестар
45Савремени италијански језик 8892+7
46Италијанска књижевност 20. вј.852+2
47Методика наставе италијанске књижевности832+0
48Методика наставе италијанског језика 3852+2
49Завршни рад852+2
50Изборни предмет у 8 семестру:832+0
- Методика превођења