IDНазив предметаСеместарECTSП+В
1. семестар
1Француски језик 1192+6
2Увод у лингвистику 1132+0
3Преглед француске књижевности142+2
4Преглед француске културе 1142+0
5Теорија књижевности 1132+2
6Српски језик 1142+1
7Страни језик (енглески)131+1
7Страни језик (њемачки)131+1
7Страни језик (чешки)131+1
2. семестар
8Француски језик 2292+6
9Француска књижевност 1242+2
10Преглед француске културе 2242+0
11Увод у лингвистику 2232+0
12Теорија књижевности 2232+2
13Српски језик 2242+1
14Страни језик (енглески)231+1
14Страни језик (њемачки)231+1
14Страни језик (чешки)231+1
3. семестар
15Француски језик 3392+6
16Француска књижевност 2362+2
17Латински језик 1352+2
18Српски језик 3342+2
19Страни језик (енглески)331+1
19Страни језик (њемачки) 331+1
19Страни језик (чешки)331+1
20Изборни предмет у 3 семестру: 331+1
- Ортографија француских вокала
- Франсоа Рабле и средњевјековна култура
4. семестар
21Француски језик 4492+6
22Француска књижевност 3462+2
23Латински језик 2452+2
24Српски језик 4442+2
25Страни језик (енглески)431+1
25Страни језик (њемачки) 431+1
25Страни језик (чешки)
26Изборни предмет у 4 семестру: 431+1
- Ортографија француских консонаната 2
- Политичка мисао у француској књижевности 18.века
5. семестар
27Француски језик 5592+8
28Француска књижевност 4552+2
29Латински језик 3552+2
30Преглед историје француског позоришта/филма 1541+1
31Изборни језик 1 (италијански)541+2
31Изборни језик 1 (шпански) 541+2
31Изборни језик 1 (румунски) 541+2
32Изборни предмет у 5 семестру: 531+1
- Франкофона књижевност
- Интертекстуални аспекти Бодлерове поетике
6. семестар
33Француски језик 6692+8
34Француска књижевност 5652+2
35Латински језик 4652+2
36Преглед историје француског позоришта/филма 2641+1
37Изборни језик 2 (италијански)641+2
37Изборни језик 2 (шпански) 641+2
37Изборни језик 2 (румунски) 641+2
38Изборни предмет у 6 семестру: 631+1
- Концепција уџбеника за француски језик
- Техника агрументације у усменом изражавању
7. семестар
39Француски језик 77102+8
40Француска књижевност 6762+2
41Методика наставе француског језика 1741+2
42Психологија732+0
43Изборни језик 3 (шпански) 742+1
43Изборни језик 3 (италијански)742+1
44Изборни предмет у 7 семестрy: 73
- Културолошки системи у Прустовом дјелу2+0
- Вредновање у настави страног језика0+2
8. семестар
45Француски језик 8882+6
46Француска књижевност 7862+2
47Педагогија832+0
48Методика наставе француског језика 2841+2
49Изборни језик 4 (шпански) 842+1
49Изборни језик 4 (италијански)
50Завршни рад 850+4