IDНазив предметаСеместарECTSП+В
1. семестар
1Француски језик 1172+4
2Савремени француски језик 1170+6
3Француска књижевност 1162+2
4Латински језик 1152+2
5Српски језик 1132+1
6Увод у општу лингвистику 1122+0
2. семестар
7Француски језик 2272+4
8Савремени француски језик 2270+6
9Француска књижевност 2262+2
10Латински језик 2252+2
11Српски језик 2232+1
12Теорија књижевности222+0
3. семестар
13Француски језик 3372+4
14Савремени француски језик 3370+6
15Француска књижевност 3362+2
16Латински језик 3352+2
17Српски језик 3332+1
18Изборни предмет у 3 семестру:322+0
Страни језик (енглески 1)
Страни језик (њемачки 1)
Страни језик (италијански 1)
Страни језик (словеначки 1)
4. семестар
19Француски језик 4472+4
20Савремени француски језик 4470+6
21Француска књижевност 4462+2
22Латински језик 4452+2
23Српски језик 4432+1
24Изборни предмет у 4 семестру:422+0
Страни језик (енглески 2)
Страни језик (њемачки 2)
Страни језик (италијански 2)
Страни језик (словеначки 2)
5. семестар
25Француски језик 5552+4
26Савремни француски језик 5550+4
27Француска књижевност 5552+2
28Синтакса латинског језика 1542+1
29Методика наставе француског језика 1562+2
30Педагогија532+0
31Изборни предмет у 5 семестру:
521+1
- Из области латинског језика:
Вулгарни латинитет
- Из области француске књижевности:
Франсоа Рабле и средњевјековна култура
- Из области методике наставе:
Настава француског језика на раном узрасту
6. семестар
32Француски језик 6652+4
33Савремени француски језик 6650+4
34Француска књижевност 6652+2
35Синтакса латинског језика 2642+1
36Методика наставе француског језика 2662+2
37Психологија632+0
38Изборни предмет у 6 семестру:
621+1
- Из области латинског језика:
Стилистика латинског језика
- Из области француске књижевности:
Политичка мисао у француској књижевности
- Из области методике наставе:
Вредновање у настави страног језика
7. семестар
39Француски језик 7762+4
40Савремени Француски језик 7750+4
41Француска књижевност 7752+2
42Методика наставе француског језика 3751+2
43Римска књижевност републиканског доба752+2
44Теорија превођења 1721+1
45Изборни предмет у 7 семестрy:721+1
- Из области француског језика:
Основи прагматике
- Из области француске књижевности:
Франкофона књижевност;
Интертекстуални аспекти Бодлерове поетике
- Из области методике наставе:
Интеркултуралност у настави страних језика
8. семестар
46Француски језик 8862+4
47Савремени француски језик 8850+4
48Француска књижевност 8852+2
49Методика наставе француског језика 4851+2
50Римска књижевност царског доба852+2
51Теорија превођења 2821+1
52Изборни предмет у 8 семестрy:721+1
- Из области француског језика:
Увод у контрастивну лингвистику
- Из области француске књижевности:
Културолошки системи у Прустовом дјелу;
Развој француског романа од 12. до 20. вијека;
Савремена француска књижевност
- Из области методике наставе:
Методика француског као језика струке