judi bola judi bola resmi terpercaya
IDНазив предмета Предавања+вјежбеДруги облици наставеECTS
1. семестар
1Методологија књижевних истраживања2+0015
2Наратологија2+0015
2. семестар
1Докторска дисертација -избор теме и преглед литературе0+01515
2Теорија жанрова2+0015
3. семестар
1Научно истраживање и пријава докторске дисертације0+01510
2Изборни предмет ( *списак предмета на дну стране )2+0010
3Изборни предмет ( *списак предмета на дну стране )2+0010
4. семестар
1Израда нацрта докторске дисертације0+01510
2Изборни предмет ( *списак предмета на дну стране )2+0010
3Изборни предмет ( *списак предмета на дну стране )2+0010
5. семестар
1Израда докторске дисертације0+03030
6. семестар
1Израда докторске дисертације0+03030
* Списак изборних предмета:
- Канадска књижевност
- Књижевност и феминизми
- Поступци књижевног стварања
- Град у књижевности
- Когнитивна наратологија
- Генеза и развој дубровачке епике
- Постколонијална критика енглеске књижевности модернизма
- Усмени текст између књижевног и обредног
- Историографија, биографија
и аутобиографија у дјелу
Маргерит Јурсенар
- Меморијалистичка и
аутобиографска литература
у француској књижевности
од 18. до 20. вијека
- Присуство класичне културе
у италијанској књижевности
- Односи између италијанске
књижевности, културе и друштва
- Савремене теорије прозе
- Шекспир и савремена теорија
- Њемачка драма у 18. вијеку
- Њемачки роман 20. вијека у контексту свјетске књижевности
- Реторика читања српске прозе